Nepriklausomybės atkūrimo dieną VDU ŽŪA paminėjo pagerbdama bendruomenės narius, išskirtiniais darbais kuriančius valstybės ateitį | VDU Žemės ūkio akademija

Nepriklausomybės atkūrimo dieną VDU ŽŪA paminėjo pagerbdama bendruomenės narius, išskirtiniais darbais kuriančius valstybės ateitį

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 34-ąsias metines pasitiko tradiciškai iškilmingai pagerbdama bei apdovanodama savo bendruomenės narius, pastaruoju laikotarpiu sukūrusius išskirtinius mokslo darbus, didinusius Akademijos tarptautiškumą, tobulinusius studijų procesą, atsakingai ėjusius patikėtas pareigas įvairiuose Akademijos padaliniuose. Grupei studentų už puikius studijų rezultatus bei aktyvią visuomeninę veiklą renginio metu skatinamąsias stipendijas įteikė VDU ŽŪA socialiniai partneriai.

Laisvė nėra duotybė

Iškilmingo minėjimo metu nugalėtojų diplomai keliolikoje nominacijų, nominantų padėkos raštai, taip pat piniginiai prizai skelbtų konkursų nugalėtojams bei skatinamosios stipendijos buvo įteiktos gausiam būriui  VDU ŽŪA bendruomenės narių.

VDU ŽŪA kanclerė, prof. dr. Astrida Miceikienė, sveikindama renginio dalyvius, priminė, kad laisvė nėra duotybė ir kad mūsų tautai už Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą teisę būti laisvai ir demokratiškai teko nueiti sunkų ir ilgą kovos kelią.

„Galime didžiuotis savo tauta, kuri šimtmečiais gynė savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojo savo dvasią, gimtąją kalbą ir papročius. 34-ąjį kartą šiemet  švenčiama Kovo 11-oji iki tol buvo tik viena metų diena. Šiandien ji yra atramos taškas mūsų vienybei ir ateities kūrimui. Laisvė – tai atsakomybė. Esame laisvi tiek, kiek sugebame prisiimti atsakomybės. Mūsų bendruomenė šiandien turi kuo didžiuotis ir šių rezultatų pasiekėme gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje“,  – kalbėjo VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. A. Miceikienė.

Iš VDU ŽŪA partnerių rankų – vardinės skatinamosios stipendijos šauniausiems studentams

VDU ŽŪA partneriai – agroverslo įmonių, profesinių organizacijų atstovai, VDU ŽŪA alumnai Kovo 11-osios proga įvairiose studijų programose atsakingai studijuojantiems bei aktyviai visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems studentams skyrė vardines skatinamąsias stipendijas. Net keturias jų įsteigusios AB „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas su pasididžiavimu teigė, kad neseniai sostinėje vykusio šalies ūkininkų protesto organizacinį branduolį sudarė Akademijos absolventai. Tai yra įrodymas, kad Akademija į gyvenimą išleidžia laisvas ir brandžias asmenybes. O pretendavusiųjų į stipendijas studentų anketos atskleidė, kad į šalies regionus ateina nauja, išsilavinusi, iššūkių nesibaiminanti karta.

AB „East West Agro“ skatinamosios stipendijos įteiktos Agronomijos fakulteto studijų programos Agronomija 3 kurso studentei Aivai Stankaitytei, taip pat tos pačios studijų programos 4 kurso studentui Augustui Kelneriui.

Kaip ir kasmet skatinamąsias stipendijas studentams skyrė VDU ŽŪA partneris UAB „Nando“. Studijų programos Agronomija 1 kurso studentei Ievai Pečiulytei stipendiją įteikė įmonės direktorius Justinas Taruška ir Žmonių ir kultūros vadovė Giedrė Mockienė.

„VDU ŽŪA yra tiek daug šaunių studentų, jog akivaizdu, kad agroverslas turi diegti dar daugiau inovacijų, vystyti eksportą ir daugiau uždirbti, kad galėtų dar daugiau dalytis su augančia mūsų pamaina“, – su šypsena kalbėjo įmonės direktorius J. Taruška.

VDU ŽŪA absolventai Ieva ir Arnas Radzevičiai, kasmet skiriantys skatinamąsias vardines stipendijas, šį kartą ją įteikė studijų programos Agronomija trečiakursiui Germanui Devetinui. A. Radzevičius neslėpė, kad apsispręsti, kam iš dviejų dešimčių kandidatų įteikti stipendiją, buvo išties sunku. Tačiau svarbiausia, kad po motyvacinių pokalbių su studentais yra ramu, jog Lietuvos žemės ūkis ateityje bus perduotas į patikimas rankas.

Nominacija „Metų mokslo laimėjimas“

Nugalėtojų apdovanojimas įteiktas Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesoriui habil. dr. Rimantui Veličkai – už ilgametį agronomijos mokslo puoselėjimą bei 2023 m. laimėtą Profesijos riterio apdovanojimą.

Nominacija  – Metų dėstytojas“

Šiais metais išrinkta Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė dr. Živilė Tarasevičienė – už studentų vertinimus, dėstymo aktyvumą ir partnerystę su užsienio studijų bei mokslo institucijomis, studijų programų populiarinimą moksleiviams ir visuomenei.

Nominacija – „Metų studentas“

Apdovanojimas įteiktas Agronomijos fakulteto I pakopos studijų programos Maisto kokybė ir sauga studentui Jonui Pačėsui – už labai gerus mokymosi rezultatus, verslumą ir aktyvią visuomeninę veiklą Birštono savivaldybės taryboje.

Nominacija – „Metų tyrėjo tarptautinis judumas

Apdovanojimas įtektas Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentą dr. Vytautą Liaką – už aktyvų ir nuoseklų bendradarbiavimą su Čekijos, Suomijos, Norvegijos, Bulgarijos, Poznanės, Estijos, Rumunijos, Lenkijos, Ispanijos, Kroatijos mokslininkais bei žemės ūkio specialistais.

Nominacija – „Metų studento tarptautinis judumas“

Nugalėtoja tapo Agronomijos fakulteto I pakopos studijų programos Kraštovaizdžio dizainas studentė Emilija Sviderskytė – už aktyvų dalyvavimą Erasmus+ mainų programoje ir nuoširdų gerosios patirties dalinimąsi su kitais studentais.

Nominacija – Metų ambasadorius“

Metų ambasadore tapo Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė dr. Elvyra Jarienė – už studijų ir mokslo populiarinimą tarptautiniu mastu, vizitavimą pagal Lenkijos švietimo mainų programą Professor visiting Varšuvos gyvybės mokslų universitete  studentų edukacijai.

Apdovanojimai  Mokslo darbų konkurso nugalėtojams ir dalyviams

Mokslo darbų konkurso „Mokslininkų grupių kategorijoje“ II vietos laimėtojais, kuriems skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas, tapo: Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros prof. dr. Kęstutis Romaneckas, doc. dr. Aušra Sinkevičienė, j. m. d. lekt. dr. Rasa Kimbirauskienė, j. m. d. dr. Jovita Balandaitė, dokt. Austėja Švereikaitė, mgr. Ugnius Ginelevičius – už mokslo produkcijos rinkinį „Tvarumo ir energetinio efektyvumo didinimo aspektai šiuolaikinėse agrotechnologijose“.