PAPILDOMAS KONKURSAS PRAKTIKAI UŽSIENYJE PAGAL „ERASMUS+“ PROGRAMĄ

Studentus, norinčius dalyvauti „Erasmus+“ studentų ar „Erasmus+“ absolventų praktikų konkurse, prašome atrankos dokumentus pateikti iki 2020 m. birželio 21 d. Svarbu, studentai studijas baigiantys 2020 m. liepos mėnesį ir norintys dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje paraiškas turi pateikti šio konkurso metu.

Dokumentai atrankai:

  1. Atrankos anketa;
  2. Priimančios organizacijos / įmonės patvirtinimas (pagal TRD nustatytą formą);
  3. Fakulteto atstovo rekomendacija (tik absolventų praktikai).

Atrankos kriterijai:

  • studento motyvacija;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
  • praktikos atitikimas studijų programai;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai.

Atskirų fakultetų sprendimu gali būti taikomi papildomi atrankos kriterijai. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į savo fakultetą.

Pirmenybė atrankoje teikiama:

  • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
  • studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus „Erasmus+“ praktikos mobilume.

 

Erasmus+“ atrankoje studentų praktikai gali dalyvauti I – III pakopos visų kursų studentai. „Erasmus+“ atrankoje absolventų  praktikai gali dalyvauti I – III pakopos paskutiniųjų kursų studentai. Atrankoje negali dalyvauti studentai jau išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) „Erasmus+“ studijų / praktikos mainų laikotarpio studijų pakopoje, kurioje šiuo metu studijuoja.

 

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėn. (absolventų praktika vėliausiai gali baigtis – per vienerius metus nuo studijų baigimo datos).

Apie atrankos rezultatus atrankos dalyviai bus informuoti el. paštu 2020 birželio 26 d.

Daugiau informacijos VDU tinklapyje, adresu: http://www.vdu.lt/lt/studijos/tarptautines-studijos-ir-praktika/erasmus-praktika/

 

 

.