Parama šiuolaikinės žemės ūkio technikos įsigijimui – konkurencinio sverto įgijimo galimybė jauniesiems ūkininkams | VDU Žemės ūkio akademija

Parama šiuolaikinės žemės ūkio technikos įsigijimui – konkurencinio sverto įgijimo galimybė jauniesiems ūkininkams

Inovacijos ir šiuolaikinės technologijos ūkininkams leidžia dirbti daug efektyviau, padeda kelti produkcijos kokybę ir kiekį, užtikrinti konkurencinį pranašumą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai, užtikrinti ūkininkavimo tęstinumą ir maisto tiekimo grandinės stabilumą, kas dabar itin aktualu. Jaunieji ūkininkai – vienas iš svarbiausių, bet ir jautriausių žemės ūkio sektoriaus segmentų, jie pasitelkia naujausias mokslo žinias, nori naudoti naujausią techniką, bet dažnai turi ribotas finansines galimybes ir su paramos gavimu susijusių klausimų.

Interviu sukurti ir pagaminti pagal Kaimo tinklo projektą Nr. PLKT-KK-22-2-03627-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

www.zum.lt, www.vdu.lt