Motyvuotiems abiturientams – nuo skatinamųjų stipendijų iki parengiamųjų studijų | VDU Žemės ūkio akademija

Motyvuotiems abiturientams – nuo skatinamųjų stipendijų iki parengiamųjų studijų

Žemės ūkis – vienas iš sparčiausiai technologinę pažangą kuriančių sektorių šalyje susiduria su dideliu aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų trūkumu. VDU Žemės ūkio akademija, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, verslas priėmė sprendimą – nuo šių mokslo metų itin perspektyvias bei paklausias studijų kryptis besirenkantys studentai gaus 200 eurų kasmėnesines stipendijas. Taip pat Žemės ūkio akademija pradeda įgyvendinti ir išskirtinę pasirengimo studijoms programą.

Skatinamosios stipendijos

Į su žemės ir miškų ūkiu susijusias programas įstojusiems pirmo kurso studentams pirmaisiais studijų metais bus skiriama 200 eur/mėn. stipendija:

  • Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas stipendijas planuoja skirti LR aplinkos ministerija ir LR žemės ūkio ministerija. Stipendijos skiriamos atsižvelgiant į stojimo konkursinę eilę (numatoma skirti po 10 tikslinių skatinamųjų stipendijų atitinkamoms studijų programoms).
  • Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, tačiau motyvuotiems šiame sektoriuje dirbti studentams, stipendijas skirs žemės ir miškų ūkio sektoriaus įmonės ir verslų valdytojai.

Verslo įmonių stipendijos bus skiriamos į šių programų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems studentams:

Verslo įmonių stipendijos, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, bus skiriamos atsižvelgiant į iš anksto pateiktą norinčiųjų siekti aukštojo išsilavinimo asmenų motyvaciją arba įmonių ir ūkininkų rekomendacijas.

Motyvacinę anketą  stipendijai gauti užpildyti būtina iki 2021 m. rugpjūčio 5 d.

Komisija atsižvelgs į tai, ar aiškiai ir argumentuotai kandidatas į studentus pagrįs numatomos studijų krypties pasirinkimą, atskleis motyvaciją studijuoti pagal pasirinktą studijų kryptį, įvardins aktyvią veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse, išryškins asmenines savybes ir supratimą apie žemės ūkio ir su juo susijusių sektorių perspektyvas.

Kartu su motyvacija galima pateikti ir įmonės ar ūkininko rekomendaciją.

Pasirengimo studijoms programa

Šiemet VDU Žemės ūkio akademija pradeda įgyvendinti ir išskirtinę pasirengimo studijoms programą. Ji skirta asmenims, kurie motyvuotai savo ateitį ir karjerą sieja su žemės ir miškų ūkiu ar agroverslu, tačiau dar nėra pasirengę stoti į universitetines studijas, jiems trūksta studijoms reikiamų įgūdžių ir žinių.

 Programos trukmė  – 1 metai. Parama studijų kainai kompensuoti bus skiriama iš agro verslo paramos fondo. Geriausiais balais įstojusiems studijų kaina kompensuojama 100 proc., kitiems – 70 proc.

Parengiamųjų studijų programą sudaro:

  • Įvadiniai ir pažintiniai pasirinktos studijų programos dalykai.
  • Vizitai į lyderiaujančias agroverslo įmones.
  • Parengiamieji mokomųjų dalykų kursai, padedantys pasiruošti geresniems nei turimi brandos egzaminų rezultatams pasiekti pagal poreikį – biologija, matematika, lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba ar kt.).
  • Apgyvendinimas universiteto bendrabutyje

Parengiamųjų studijų metu asmenims bus suteikta galimybė pradėti studijuoti įvadinius pasirinktos VDU Žemės ūkio akademijos studijų programos dalykus, geriau susipažinti su Universitetu, žemės ir miškų ūkio sektoriumi, įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų studijoms.

Programos dalyviai, padedami kompetentingų dėstytojų,  rengsis brandos egzaminams, reikalingiems įstoti į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas VDU Žemės ūkio akademijoje.

Pasirengimo studijoms programos metu išklausytus įvadinius studijų programos dalykus asmuo galės įsiskaityti jau įstojus į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas ir pakartotinai tų dalykų studijuoti studijų Universitete metu nereikės.

Norintys studijuoti privalo užpildyti motyvacinę anketą iki 2021 m. rugpjūčio 5 d.

Šias galimybes VDU Žemės ūkio akademija pristatys virtualiame informaciniame renginiuose: 2021 m. gegužės 14 d. ir liepos 27 d.

Maloniai kviečiame konsultuotis individualiai:
Rasa Čingienė
tel.: +370 682 22 874
paštu: rasa.cingiene@vdu.lt