Pasikeitimai kompensacijų, kai darbuotojai dirba kilnojamojo pobūdžio darbą arba lauko sąlygomis | VDU Žemės ūkio akademija

Pasikeitimai kompensacijų, kai darbuotojai dirba kilnojamojo pobūdžio darbą arba lauko sąlygomis

VDU ŽŪA langas. Nuo šių metų birželio 1 d. įsigalioja LR Darbo kodekso (DK) pakeitimai. Darbdaviams gali atsirasti tam tikra papildoma mokestinė našta, jeigu bus organizuojamas darbas specifinėmis sąlygomis: kilnojamojo darbo arba lauko sąlygomis.

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo DK 144 str. pakeitimas dėl kompensacijos dydžio darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Iki šio pakeitimo darbuotojams už nurodyto pobūdžio darbą galėjo būti mokama 50 procentų bazinio arba tarifinio darbo užmokesčio atlygio kompensacija, o nuo 2022 m. lapkričio 1 d. tokia kompensacija buvo pakeista ne didesna kaip 30 procentų bazinio arba tarifinio darbo atlygio dydžio kompensacija.

Pagal anksčiau galiojusią  Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalies redakciją darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, buvo kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Tokių kompensacijų dydis negalėjo viršyti 50 procentų bazinio arba tarifinio darbo atlygio. Kompensacijos buvo mokamos tada, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) nuostatas, tokios darbuotojų gautos kompensacijos šiuo mokesčiu neapmokestinamos.

Pasikeitus teisinei bazei,  nuo 2022 m. lapkričio 1 d. tokios kompensacijos maksimalus dydis buvo sumažintas iki 30 procentų bazinio arba tarifinio darbo atlygio, o 2023 m. birželio 1 d. tokia kompensacija panaikinama.

Pajamų apmokestinimo požiūriu reiškia, kad pereinamuoju laikotarpiu, t. y. nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. kompensacijos išlieka priskiriamos GPM neapmokestinamosioms pajamoms, tačiau jų dydis negali viršyti 30 procentų bazinio ar tarifinio darbo užmokesčio.

2023 m. birželio 1 d. pripažinus Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalį netekusia galios (panaikinus kompensaciją), Darbo kodekso nustatyta tvarka darbuotojams galės būti mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Tačiau, vadovaujantis GPM įstatymo 6 straipsnio 11 dalimi, tokios darbuotojų gautos pajamos bus apmokestinamos kaip su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Kaip turėtų elgtis darbdavys šiuo atveju? Jeigu darbo sutartyje su darbuotoju buvo susitarta dėl tokių kompensacijų mokėjimo, vienašališkai pakeisti tokias darbo sutarties  sąlygas ir kompensacijų nebemokėti būtų neteisinga. Šiuo atveju galimos dvi išeitys:

  • toliau mokėti kompensacijas ir kas apmokestinti;
  • siūlyti darbuotojui keisti darbo sutarties sąlygas, atsisakant kompensacijų, o darbuotojui nesutikus svarstyti apie darbuotojo atleidimą su įspėjimu ir išeitine išmoka.

Mokėti dienpinigius darbuotojui kaip esančiam komandiruotėje šiuo atveju negalima. Pagal komandiruotės apibrėžimą, komandiruotė – tai darbuotojo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje. Paprastai darbuotojas, dirbantis kilnojamojo pobūdžio darbą, neturi nuolatinės darbo vietos. Kaip paaiškino LR Aukščiausiasis teismas, komandiruote negali būti kvalifikuojamas darbas, atliekamas kitoje vietoje, negu įsikūręs ar nuolat veikia darbdavys, jeigu darbo sutartyje sulygta dėl kilnojamojo darbo pobūdžio.

Taigi darbdaviams nuo birželio 1 d. didėja  darbo sąnaudos, o darbuotojams – mažėja pajamos po apmokestinimo.

 

Autorė – VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė

Partnerio turinys: