PASIRAŠYTA BEDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KAUNO KOLEGIJOS TECHNOLOGIJŲ FAKULTETU | VDU Žemės ūkio akademija

PASIRAŠYTA BEDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KAUNO KOLEGIJOS TECHNOLOGIJŲ FAKULTETU

Balandžio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi įtvirtintas ilgametis bendradarbiavimas tarp VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto ir Kauno kolegijos Technologijų fakulteto.

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas Giedrius Gecevičius ir VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto l.e.p. dekanas Rolandas Domeika pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Bendradarbiavimo sutartyje numatyta organizuoti bendrus seminarus ir specialistų tobulinimo kursus, vykdyti bendrus mokslinius projektus, stiprinti bendradarbiavimą mokslinėje veikloje bei sudaryti palankias sąlygas Kauno kolegijos Technologijų fakulteto absolventams tęsti studijas VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto vykdomose magistrantūros studijų programose.

Pasirašius sutartį, iš kairės: KK Technologijų fakulteto Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros vedėjas Vytautas Čapas, dekanas Saulius Gecevičius ir Žemės ūkio inžinerijos fakulteto l.e.p. dekanas Rolandas Domeika, l.e.p. prodekanas Jonas Čėsna