Pasirengimo studijoms programa | VDU Žemės ūkio akademija

Pasirengimo studijoms programa

Šiemet VDU Žemės ūkio akademija pradeda įgyvendinti ir išskirtinę pasirengimo studijoms programą. Ji skirta asmenims, kurie motyvuotai savo ateitį ir karjerą sieja su žemės ir miškų ūkiu ar agroverslu, tačiau dar nėra pasirengę stoti į universitetines studijas, jiems trūksta studijoms reikiamų įgūdžių ir žinių.

Programos trukmė  – 1 metai. Parama studijų kainai kompensuoti bus skiriama iš agro verslo paramos fondo. Geriausiais balais įstojusiems studijų kaina kompensuojama 100 proc., kitiems – 70 proc.

DAUGIAU INFORMACIJOS