Pasitarimas dėl bendradarbiavimo su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga | VDU Žemės ūkio akademija

Pasitarimas dėl bendradarbiavimo su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga

Džiaugiamės, jog profesorės V. Atkočiūnienės iniciatyva įvyko pasitarimas dėl  bendradarbiavimo su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga. Posėdžio metu, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) pirmininkas Ramūnas Navickas kvietė ieškoti bendrų sąlyčio taškų, siekiant abipusės naudos. Išreiškė poreikį pradėti glaudžiau bendradarbiauti su VDU ŽŪA mokslininkais, dirbančiais Lietuvos socialinio verslo aplinkos, viešųjų paslaugų perdavimo NVO – esamos situacijos vertinime, pokyčio stebėjimo programos kūrime, piliečių dalyvavimo ir pilietiškumo skatinime,  gyventojų (bendruomenių) nuo atitinkamos savivaldybės valdysenos, biudžeto, bendruomeninių organizacijų aplinkos  gerinimo srityse.