Paskelbtas konkursas LR Prezidentų vardinei stipendijai gauti

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė konkursą LR Prezidentų vardinei stipendijai gauti.

Universitetinių aukštųjų mokyklų studentams skiriamos 24 vardinės stipendijos, iš jų 4 Jono Žemaičio stipendijos inžinerijos mokslų ir technologijos mokslų studijų krypčių grupių studijų programų studentams.

LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams, kuriuos Lietuvos mokslų akademija savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į vardines stipendijas ir kasmet iki birželio 15 dienos teikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui siūlymus dėl vardinių stipendijų skyrimo.

Pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos (195 EUR), o magistrantūros studijų studentams – 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos (273 EUR). Vardinės stipendijos skiriamos studentams kasmet vieniems studijų metams ir mokamos nuo studijų metų pradžios.

Kandidatai stipendijai gauti iki š. m. balandžio 20 d. (pirmadienio) turi el. paštu zuif@vdu.lt atsiųsti šiuos skenuotus dokumentus: informaciją apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus (užsisakyti pažymą VDU studentų portale), instituto direktoriaus ir/arba tiriamojo darbo vadovo atsiliepimą apie kandidato studijų, mokslinės veiklos įvertinimą, kuriame pažymima apie ypač gerus studijų, mokslinės veiklos rezultatus, kitų svarbių dokumentų kopijas: studento dalyvavimo konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose ir pan.

 

Universitete kandidatų atranka bus vykdoma š. m. balandžio 24 d.,  atrinkti ir nominuoti kandidatai bus informuoti dėl tolesnių dalyvavimo konkurse procedūrų.

 

Plačiau apie Prezidentų vardines stipendijas skaitykite čia: http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos