Paskirta Vydūno jaunimo fondo Stasės Cukuraitės ir Vaclovo Tallat-Kelpšų vardinė premija

2019 metų Vydūno jaunimo fondo Stasės Cukuraitės ir Vaclovo Tallat-Kelpšų vardinė premija paskirta Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto II kurso Maisto žaliavų kokybės ir saugos programos studentei Giedrei Brazdeikytei. Studentė nuo 2011 m. priklauso Žemaitijos skautų organizacijai. 2014 m. baigė skiltininkų rengimo mokymų ciklą „Apie sėkmingą vadovavimą“. Giedrė džiaugiasi laimėjusi Stasės Cukuraitės ir Vaclovo Tallat – Kelpšų vardinę stipendiją, tikisi, kad apdovanojimas paskatins labiau gilintis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Sveikiname laureatę!