Pavasario semestro Dėstymo ir studijavimo apklausos rezultatai

Universiteto bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų studentai kiekvieno semestro pabaigoje elektroniniu būdu vykdomoje apklausoje pateikia nuomonę apie dėstymo kokybę studijuojamuose dalykuose. Studentų taip pat prašoma įsivertinti savo aktyvumą studijų procese – dalyvavimą studijose ir užduočių atlikimą.

Beveik 22 procentai studentų pateikė nuomonę apie dėstymą ir studijavimą 2020 m. pavasario semestre. Kviečiame susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais – apklausos rezultatai. Išsamią studentų nuomonę ir pasiūlymus kiekvienas dėstytojas gali rasti VDU dėstytojų portale.

2020 m. pavasario semestre didžioji studijų dalis vyko neįprastomis sąlygomis – visi susidūrėme su iššūkiais, prisitaikant prie nuotolinių studijų. Apklausoje studentai pateikė pasiūlymų, kaip ateityje būtų galima pagerinti dėstymą ir studijavimą nuotolinių bei auditorinių studijų sąlygomis.

Apibendrinus apklausos rezultatus buvo įvardinti geriausiai studentų įvertinti dėstytojai. Nepalankiai įvertintų dėstytojų atvejais akademiniuose padaliniuose kviečiama su dėstytojais aptarti tokį įvertinimą lėmusias priežastis ir numatyti veiksmus, kurie padėtų gerinti dėstymo kokybę; dėstytojams siūlomos profesinio tobulėjimo galimybės.