Pirmą kartą Lietuvoje – EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė | VDU Žemės ūkio akademija

Pirmą kartą Lietuvoje – EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė

Rugsėjo 24 dieną, kasmetinės žemės ūkio parodos „Inno panorama“ metu, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) įvyko pirmoji šalyje Europos inovacijų partnerysčių (EIP) veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė. Vienas iš pagrindinių EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugės tikslų buvo sutelkti šalies EIP veiklos grupes ir pasidalinti EIP veiklos grupių vykdomų projektų ir kuriamų inovacijų, projektų administravimo gerąja patirtimi, diskutuoti apie prioritetines tolimesnių tyrimų kryptis, poreikį žemės ūkio inovacijoms, barjerus ir sėkmės veiksnius kuriant ir diegiant technologines bei socialines, vadybines inovacijas. Renginio metu buvo siekiama susitarti dėl naujų, partneryste grįstų projektinių iniciatyvų, aptarti projektų tęstinumo galimybes.

Bendrų pastangų dėka – sprendžiamos problemos, diegiamos inovacijos

EIP veiklos grupės suburia skirtingų tipų partnerius: žemės ūkio ir/ar miškų ūkio veiklos subjektus (ūkininkus, miškų valdytojus), mokslo ir/ar studijų ir konsultavimo institucijų atstovus, kitus kaimo plėtros sektoriaus dalyvius. Bendrų pastangų dėka sprendžiamos ūkių problemos, kuriamos inovacijos ir konsultuojama jas diegiant. Inovacijos yra demonstruojamos kitiems suinteresuotiesiems, tokiu būdu siekiant inovacijų multiplikacijos, ir kuo didesnio pritaikomumo.  Lietuvoje dar tik skaičiuojami pirmieji EIP veiklos grupių užbaigų projektų rezultatai, todėl EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugės dalyvių nuomone, tokie renginiai itin reikšmingi, nes jų metu ūkininkai, mokslininkai ir konsultantai geriausiai gali dalintis patirtimi, perduoti žinias ir pademonstruoti inovacijas.

Mugėje – 14 EIP veiklos grupių patirtis ir Žemės ūkio ministerijos palaikymas

EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugėje dalyvavo 14 šalies EIP veikos grupių iš skirtingų institucijų, t. y. VDU Žemės ūkio akademijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir kt.

Renginį atidarė VDU žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė akcentuodama itin reikšmingą mokslininkų indėlį dalyvaujant EIP veiklos grupių projektuose ir praktinius poreikius atliepiančių mokslinių tyrimų pritaikomumą.

Sakydamas sveikinimo kalbą susirinkusiems dalyviams, žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas taip pat akcentavo poreikį tarpdisciplininiam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui. Viceministro teigimu, žemės ūkio inovacijos, jų kūrimas, diegimas ir praktinis taikymas, konsultavimas, rinkos analizė ir produkto paleidimas į rinką įtraukia visus tiekimo grandinės dalyvius. Viceministrui P. Astrauskui antrino ir Seimo narys Vigilijus Jukna, kuris pasidžiaugė, kad tokie renginiai ir EIP veiklos grupių projektinė patirtis turi potencialo atskleisti tikrąją žemės ūkio inovacijų praktinio taikymo situaciją, paskatinti dialogą tarp ūkininkų, mokslininkų, konsultantų bei dar labiau atliepti tikruosius praktinius poreikius ir problemas su kuriomis susiduria EIP veiklos grupių projektų dalyviai.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento direktorė Virginija Žoštautienė pristatė EIP veiklos grupių bendrąją situaciją šalyje, ateities planus, remtinas sritis ir projektų finansavimo bendruosius principus.

Bendradarbiaujant – inovacinė pažanga, sprendžianti regionų iššūkius

Renginio metu darbo grupėse vykusios diskusijos sutelkė mokslininkus, ūkininkus, konsultantus, politinių sprendimų priėmėjus. Dalyviai džiaugėsi, kad jiems pavyko išsakyti savo problemas ir idėjas, taip pat rasti bendrus argumentus ir sprendimus esamoms spragos užpildyti. Ypač akcentuotas EIP veiklos grupių tinklo plėtojimas, nenutrūkstama skirtingo lygmens žemės ūkio žinių ir inovacijų kūrėjų bei perdavėjų komunikacija. Kontaktų ir patirčių mugės metu pristatytas ir neseniai susikūręs Žemės ūkio žinių ir inovacijų klasteris, kurio tikslas yra sutelkti maisto, žemės ir miškų ūkio sektoriaus dalyvius bendriems tikslams. Klasteris yra atviras ir kviečia dalyvauti bei prisidėti skirtingomis iniciatyvoms plėtojant harmoningą, įtraukią ir efektyvią žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą.

EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė įkvėpė dalyvius toliau bendradarbiauti, todėl tokį renginį ketinama organizuoti ir kitais metais. Tikimasi, kad šis renginys ir jo formatas plėtosis, o bendradarbiaujant pažangiems maisto, žemės ir miškų ūkio sektoriaus dalyviams bus pasiekta inovacinė pažanga, sukurianti nevienasmenę naudą, besimultiplikuojanti ir sprendžianti bendruosius regionų, nacionalinio ir tarptautinio lygmens iššūkius maisto, žemės ir miškų ūkio srityse.

   

Konferencija „EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė“ vykdoma pagal Kaimo tinklo projektą „Komunikacijos priemonių, skirtų didinti visuomenės informuotumą apie KPP ir jos aktyvesnį įsitraukimą į kaimo plėtros procesus, įgyvendinimas“ Nr. PLKT-22-1-01055-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalbą“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis“.

 Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos klasterio koordinatorė dr. Rasa Pakeltienė