Pirmasis šalyje studijų klasteris VDU ateities inžinierius žemės ūkiui rengs kartu su verslu | VDU Žemės ūkio akademija

Pirmasis šalyje studijų klasteris VDU ateities inžinierius žemės ūkiui rengs kartu su verslu

Balandžio 28 d. nuotoliniu būdu bendrame posėdyje dalyvavę Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) ir keturių šalies agroverslo įmonių  – UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Baltic Agro Machinery“., UAB „Dojus Agro“, AB „Lytagra“  – vadovai paskelbė, kad jungtinės veiklos sutartimis įsteigtas pirmasis Lietuvoje žemės ūkio inžinerijos studijų klasteris.

VDU Žemės ūkio akademijai  absolventų klubas „Alumni“ visada buvo  tas tvirtas ramstis, kuriam rūpi savosios Alma Mater ateitis. Šalies agroverslo įmonės, kuriose dirba ir kurioms vadovauja „Alumni“ nariai, svariai prisideda gerinant VDU ŽŪA mokomąją bazę, vardinėmis stipendijomis skatinant labiausiai motyvuotus  studentus. Šių įmonių atstovai dalyvauja studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų ir studijų programų kūrimo bei tobulinimo komitetų veikloje.

Nuo šiol VDU ŽŪA ir agroverslo įmonių  partnerystė kyla į naują struktūrinį lygmenį – studijų klasterį, skirtą mechanikos inžinerijos studijų krypties programų įgyvendinimui bei inovatyvių ir įtrauklių mokymo formų diegimui.

VDU ŽŪA kanclerio prof. Antano Maziliausko teigimu, naujasis studijų modelis  su katedromis ir laboratorijomis įmonėse yra išskirtinis ir ypatingai svarbus žemės ūkio inžinerijos sektoriui.

„Ambicingiems šiandienos studentams jau nepakanka sėdėti tik studijų suole. Jie nori ir turi tiesiogiai dalyvauti priimant praktinius  sprendimus. Verslo įmonės savo ruožtu tikisi, kad baigę studijas absolventai bus ne tik savo srities profesionalai, pasirengę identifikuoti ir spręsti praktines problemas, bet ir lyderiai, gebantys suburti komandas“, – studijų klasterio reikšmę komentuoja VDU ŽŪA kancleris.

Įmonėse numatoma skirti  studijų koordinatorius, kurie atliks tam tikras verslo prodekanų funkcijas bei kvies verslo praktikus tapti dėstytojais. Verslo įmonių atstovams, savo žiniomis besidalijantiems su studentais, Vytauto Didžiojo universitete  gali būti netgi suteikiami garbingi partnerystės docento ir partnerystės profesoriaus vardai.

VDU ŽŪA „Alumni” klubo prezidentas, UAB „Dojus Agro” valdybos pirmininkas Pranas Dailidė, vienas pirmųjų  pritaręs naujojo klasterio steigimo idėjai, jo nauda teigia neabejojantis.

„Agroverslo įmonės yra gyvybiškai suinteresuotos aukščiausios kvalifikacijos inžinierių rengimu. Šie profesionalai turi gebėti taikyti ir valdyti išmaniąsias ateities technologijas,  kurios sparčiai diegiamos šiuolaikinėje technikoje ir sprendimuose. Ir jei norime pasiekti šį tikslą, privalome veikti išvien. Reikia jaunimui parodyti, kad net krizinėse ekonomikai situacijose žemės ūkio sektorius sugeba išlikti  stabilus. Ir šį stabilumą lemia jame dirbančių žmonių žinios“, – kalba P. Dailidė.

„Dojus Agro“ Lietuvos filialo direktorės Dianos Tatarūnaitės –  Zubenienės pastebėjimu, naujasis klasteris turi dvi lygiavertes dedamąsias – dalintis ir gauti.

„Norime dalytis  savo patirtimi ir praktinėmis žiniomis. Šiandien nepakanka būti tik inžinieriumi ar techniku  – būtina  turėti ir vadybinių gebėjimų, suvokti efektyvinimo svarbą – kaip efektyviai naudoti techniką, degalus, lėšas, kaip efektyvinti priimamus sprendimus, nes visa tai lemia ūkių ekonominę gerovę“, – kalba „Dojus Agro“ Lietuvos filialo vadovė.

Tai, kad įmonės ateitį mato tik partnerystėje su mokslu, teigia ir UAB „Baltic Agro Machinery“ Žemės ūkio technikos departamento direktorius Virginijus Apšega. „Technika sudėtingėja. Jos pardavėjams ir serviso teikėjams reikia vis daugiau žinių, todėl tikiuosi, kad akademinei bendruomenei ir agroverslui dalijantis atsakomybe klasteris padės ateityje parengti didesnį skaičių aukštos kvalifikacijos specialistų“, – kalba jis.

Apšegos nuomonei pritaria ir UAB „Žemtiekimas“ direktorius Saulius Silickas, neabejojantis tuo, jog aukštesnę pridėtinę vertę gali generuoti tik mokslo ir verslo partnerystė. Todėl strateginis tikslas ir yra jiems veikti kartu.

AB „Lytagra“ komercijos direktorius Rimas Norvilas atkreipia dėmesį ir į tai, kad įmonėse vyks VDU ŽŪA klasių veikla, karjeros kelią planuojantiems aukštesniųjų klasių moksleiviams bus sudaromos sąlygos realioje aplinkoje „pasimatuoti” žemės ūkio inžinieriaus profesiją bei įsitikinti, kad ji yra viena perspektyviausių ne tik Lietuvoje, bet ir globaliu mastu.

„VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto ir agroverslo įmonių, prekiaujančių žemės ūkio technika bei teikiančių šios technikos aptarnavimo paslaugas, bendradarbiavimas vyksta nuolat, nes abi pusės siekiame to paties tikslo – Lietuvos darbo rinkoje turėti reikiamą skaičių aukštos kvalifikacijos žemės ūkio inžinerijos specialistų, kurių agroverslo įmonėms šiuo metu gyvybiškai stinga. Mūsų studentai šiose įmonėse atlieka mokomąsias praktikas, tie, kurie įmonėse studijuodami jau yra ir įsidarbinę, darbo vietoje rengia baigiamuosius darbus, atlieka tyrimus. Agroverslo įmonės savo ruožtu pateikia aktualias užduotis studentų kursiniams bei baigiamiesiems darbams, įmonių atstovai dalyvauja šių darbų vertinimo komisijose bei teikia siūlymus studijų programų tobulinimo klausimais.

Tad akivaizdu, jog buvo pribrendęs laikas sukurti sistemą, t.y. klasterį, kuris išplės galimybes  mūsų studentams susipažinti su pačia moderniausia žemės ūkio technika. Agroverslo įmonės periodiškai organizuoja mokymus, kuriuos veda iš užsienio atvykę ekspertai, pristatantys  naujausias tendencijas. Šių ekspertų įžvalgos bus labai vertingos mūsų fakulteto studentams bei dėstytojams. Žemės ūkio technika tobulėja nepaprastai sparčiai ir fakulteto bazėje viso to turėti niekada nebus įmanoma, todėl džiaugiamės, kad galėsime tokią techniką reguliariai matyti įmonių laboratorijose bei akademijos padaliniuose organizuojamose lauko dienose “, – su naujojo klasterio veikla susijusiais planais dalijasi  VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas doc. Rolandas Domeika, pastebintis, kad šalys sutarė, jog pagrindinės bendradarbiavimo kryptys bus nukreiptos studijų programų tobulinimui, jų patrauklumo didinimui, specialistų rengimui, jų kompetencijų ugdymo gerinimui, verslui svarbių naujovių tyrimui ir diegimui.

INŽINERIJOS STUDIJŲ KLASTERIS