Plėtojant unikalų Inžinerijos klasės projektą, pradėtą Rokiškyje, jungiasi ir Joniškio bei Pasvalio rajonai | VDU Žemės ūkio akademija

Plėtojant unikalų Inžinerijos klasės projektą, pradėtą Rokiškyje, jungiasi ir Joniškio bei Pasvalio rajonai

Verslo ir mokslo sukurta inovacija – „Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos klasė“ – tai ne mokymosi erdvė konkrečioje vietoje, o ilgalaikis edukacinis projektas, skirtas Rokiškio rajono moksleiviams. Praėjusiais mokslo metais startavęs projektas sulaukė atgarsio visoje šalyje ir steigti analogiškas klases jau turi ambiciją ir kitų rajonų verslininkai bei vietos savivaldos atstovai. Panaši iniciatyva šį rudenį sėkmingai startavo Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko ir Žiežmarių gimnazijose, Inžinerijos klasės idėja domisi Biržų, Plungės rajonai. O vykusiuose susitikimuose aptarus Inžinerijos klasės projekto kūrimą ir naudas, savo rajonuose tokias klases ketina steigti Joniškio bei Pasvalio savivaldos ir verslo atstovai.

Kvalifikuotų specialistų trūkumas skatina ieškoti sprendimų

Eksperimentinius metus užbaigęs unikalus edukacinis projektas „Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos klasė“, gerokai pranoko steigėjų lūkesčius. Ši unikali socialinė inovacija tai trijų partnerių – Rokiškio verslo klubo, vienijančio vietos verslo atstovus, Rokiškio profesinio mokymo centro ir VDU Žemės ūkio akademijos – edukacinis projektas. Jį inicijavusios Rokiškio verslo įmonės, turėdamos ilgalaikį tikslą motyvuoti jaunuosius rokiškėnus įgyti inžinerinį išsilavinimą VDU ŽŪA bei grįžti dirbti ir stiprinti gimtąjį regioną, planavo, kad tai galėtų būti standartinė 30-ies besimokančiųjų grupė, tačiau projekto baigimo pažymėjimai iškilmingai įteikti daugiau kaip 160-čiai „Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos eksperimentinės klasės“ dalyvių. Vystant projektą šiems mokslo metams jau sudaryta antro lygio programa, leisianti inžinerijos eksperimentinę klasę baigusiems moksleiviams gilinti žinias. Bendraujant su projekto dalyviais ryškėja ir jų pasirinkimai – vieni jau atrado save inžinerijos srityje, kitus domina agronomija, kraštovaizdžio dizainas ar verslo ir viešosios vadybos studijos. Nors pirmųjų metų projekto programoje daugiausia dėmesio skiriama inžineriniams užsiėmimams, ji sąmoningai pavadinta eksperimentine, mat moksleiviai supažindinami ir su kitomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos studijų kryptimis. Atsižvelgiant į moksleivių susidomėjimą ir specialistų poreikį darbo rinkoje, jau diskutuojama galimybė kurti ir kitų mokslo krypčių klases.

Sėkmingas Rokiškyje prasidėjusio projekto startas ir ryškėjančios aukštą kvalifikaciją turinčių specialistų trūkumo problemos lėmė šios socialinės inovacijos plėtrą ir kituose šalies rajonuose. Rugsėjo 16 d. diskusijos dėl Inžinerijos klasės steigimo vyko Joniškio ir Pasvalio rajonuose, kur vietos savivaldos ir verslo atstovai jau imasi iniciatyvos vystyti tokius moksleivių ugdymui skirtus projektus.

Inžinerijos klasė kursis Joniškyje

Susitikimas Joniškyje vyko rajono savivaldybės administracijoje. Diskusijoje dėl Inžinerijos klasės kūrimo Joniškyje dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, mero patarėja Inga Karbauskienė, administracijos direktorius Tomas Armonavičius, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Aušra Lukšaitė-Lapinskienė, LR Seimo narys Liudas Jonaitis, Žagarės ir Skaistgirio gimnazijų direktorė Edita Aukselienė, Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktorius Vidmantas Sutnikas, Joniškio žemės ūkio mokyklos atstovas Saulius Dauparas, VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto docentas dr. Jonas Čėsna, marketingo koordinatorė Deimena Montvydaitė, taip pat sėkmingo projekto pradininkai, bendra įkūrėjai – Rokiškio verslo klubo prezidentas Irmantas Tarvydis ir Rokiškio profesinio mokymo centro direktorė Diana Giedrikienė. VDU Žemės ūkio akademijos atstovai pristatė Joniškio inžinerijos klasės kūrimo projektą, Rokiškio inžinerijos klasės steigėjai pasidalino gerąja patirtimi apie jau sėkmingai įgyvendinamą projekto modelį. Inžinerijos klasės projekto suteikiamomis galimybėmis moksleiviams domėjosi švietimo įstaigų vadovai, projekto kūrimą Joniškio rajone palaikė savivaldybės meras.

Pritarta, jog verta ir reikalinga suteikti moksleiviams unikalią galimybę įgyti žinių per praktines patirtis universitete, verslo įmonėse, Joniškio Žemės ūkio mokykloje. Inžinerijos klasės projekto Joniškio krašte kūrimo veiksmus numatoma tęsti bendradarbiaujant VDU Žemės ūkio akademijai, Joniškio rajono savivaldybei, prisidedant vietos verslininkams. Susitikime aptartas ir sekantis žingsnis – projekto idėjos pristatymas moksleiviams, kvietimas dalyvauti ir išbandyti save inžinerijos srityje semiantis ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių.

Planuose – Pasvalio inžinerijos klasė

Inžinerijos klasės kūrimo Pasvalio rajone aptarimas vyko Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje. Susitikime dalyvavo savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gvidas Gilys, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė, Pasvalio verslininkų asociacijos prezidentas Antanas Kairys, UAB „Kurana“ administracijos padalinio vadovė Neringa Čergelytė, UAB „Pasvalio agrodileris“ vadovas Sigitas Zajarskas ir kiti Pasvalio rajono verslo atstovai, VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto docentas dr. Jonas Čėsna, marketingo koordinatorė Deimena Montvydaitė. Taip pat atvyko ir gerąja patirtimi vykdant unikalų projektą Rokiškio rajone pasidalino projekto iniciatorius Rokiškio verslo klubo prezidentas Irmantas Tarvydis bei Rokiškio profesinio mokymo centro direktorė Diana Giedrikienė. VDU Žemės ūkio akademijos atstovams pristačius Pasvalio inžinerijos klasės kūrimo projektą, diskutuota apie unikalios socialinės inovacijos atveriamas galimybes moksleiviams, reikšmę ir pridėtinę vertę ugdymo procese bei renkantis karjeros kelią. Neabejota, kad universiteto aplinka, išvykos į verslo įmones praplėstų moksleivių akiratį, sustiprintų motyvaciją mokytis, suteiktų galimybę užmegzti pažintis su moksleiviais iš kitų rajono ugdymo įstaigų. Akademijos dėstytojai turi ilgametės darbo su moksleiviais patirties ir yra pasirengę šiuolaikiškose laboratorijose juos sudominti pačiomis įvairiausiomis inžinerijos temomis, todėl labai svarbus verslo ir savivaldos palaikymas ir prisidėjimas organizuojant moksleivių keliones į universitetą, verslo įmones ir kt.

Vieningai sutarta, kad Pasvalio inžinerijos klasės projekto kūrimo idėją verta vystyti ir taip atverti vietos jaunimui galimybes pažinti savo krašto verslus, potencialias darbo vietas bei skatinti spręsti savo kraštui aktualias problemas ir kurti pridėtinę vertę. Jau rugsėjo 22 d. projekto idėja bus pristatyta Pasvalio rajono ugdymo įstaigų vadovams, aptariant projekto vystymo galimybes ir moksleivių įtraukimą.

Teikia vilčių, kad išsilavinę specialistai kurs pridėtinę vertę gimtuose regionuose

Sėkmingas pavyzdys, kaip bendradarbiaujantis verslas ir mokslas – į Rokiškio verslo klubą susitelkusios vietos įmonės, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ir Rokiškio profesinio mokymo centras – per stebėtinai trumpą laiką įveiklino Lietuvoje unikalią socialinę inovaciją, kuri jau įgyja pagreitį, teikia vilčių, kad į regionų verslus po kelerių metų įsilies šiuolaikišką inžinerinį ir profesinį išsilavinimą įgiję aukštos kvalifikacijos specialistai.