Prasidėjo studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas” | VDU Žemės ūkio akademija

Prasidėjo studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas”

Universitete prasidėjo studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas”. Kiekvieno semestro pabaigoje bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų studentai kviečiami pateikti nuomonę apie dėstytojų ir savo darbą semestro studijų dalykuose. Apklausa anoniminė.

Apklausa vyks iki gruodžio 5 d. – pagrindinės egzaminų sesijos pradžios, su apklausos rezultatais dėstytojai turės galimybę susipažinti sausio mėn. pradžioje. Toks pasirinkimas inicijuotas siekiant didesnio apklausos rezultatų objektyvumo:

  1. studentai galėtų objektyviau pateikti savo nuomonę, kurios dar nebūtų paveikęs galutinis studijų dalyko
    įvertinimas apie dėstymą ir studijavimą;
  2. baigiant dėstyti studijų dalyką ir organizuojant galutinį studentų atsiskaitymą (daugelyje studijų dalykų),
    dėstytojų nepaveiktų studentų nuomonė, išreikšta apklausoje.

Apklausa yra apibendrinančio pobūdžio, tad dėstytojai į studentų pasiūlymus galės reaguoti rengiantis kito semestro studijų dalykams.

Apklausoje išsakyta nuomonė yra reikšminga studijų kokybės sprendimų priėmimui. Studentus kviečiame skirti savo laiką ir dalyvauti apklausoje – pateikti nuomonę ir tokiu būdu prisidėti prie studijų kokybės gerinimo. Studentų portalo pagrindiniame lange rasite kvietimą į apklausą pavadinimu „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“.

Dėstytojus prašome paraginti studentus dalyvauti „Dėstymo ir studijavimo įvertinimo“ apklausoje.

Siekdami studijų kokybės, būkime sąmoningi, bendruomeniški ir aktyvūs!

Daugiau informacijos: