Pritrūko balo? Svarbiausia, kad nepritrūktų motyvacijos! VDU ŽŪA parengiamosios studijos | VDU Žemės ūkio akademija

Pritrūko balo? Svarbiausia, kad nepritrūktų motyvacijos! VDU ŽŪA parengiamosios studijos

Kad nenutiktų taip, jog nepakankamai geri brandos egzaminų rezultatai atimtų galimybę rugsėjį pradėti planuotas studijas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) turi išskirtinę žinią: motyvuotiems, ateityje veiklai agrosektoriuje rimtai nusiteikusiems asmenims, kuriems trūksta nedidelės konkursinio balo dalies, VDU Žemės ūkio akademija suteikia išskirtinę galimybę.

Agroverslas – vienas iš sparčiausiai technologinę pažangą kuriančių sektorių šalyje, kuriame reikia ir reikės vis daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų, gebančių kurti, diegti ir kontroliuoti inovacijas, susiduria su dideliu aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų trūkumu. Dėl to susivieniję verslo atstovai įsteigė šalyje unikalų VDU Žemės ūkio akademijos absolventų klubo „ŽŪA alumni“ labdaros ir paramos fondą „Pagalba regionų jaunimo studijoms“, padedantį atverti kelią į studijas, suteikiant galimybę mokytis parengiamosiose studijose, su dėstytojų pagalba ruoštis valstybiniams brandos egzaminams, po metų juos perlaikius tapti pilnaverčiu VDU ŽŪA studentu ir, įskaitant klausytojo statusu jau išklausytus studijų dalykus, tęsti studijas antrame kurse.

Parengiamosios studijos – tai išskirtinė programa, skirta asmenims, kurie motyvuotai savo ateitį ir karjerą sieja su agrosektoriumi, tačiau dar nėra pasirengę stoti į universitetines studijas nesiekiant minimalaus valstybės nustatyto konkursinio balo (KB≥5,4).

Parengiamųjų studijų programos trukmė – 1 metai. Parama studijų kainai kompensuoti bus skiriama iš „ŽŪA alumni“ labdaros ir paramos fondo „Pagalba regionų jaunimo studijoms”. Geriausiais balais įstojusiems studijų kaina kompensuojama iki 100 proc.

PARENGIAMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMĄ SUDARO:

  • Įvadiniai ir pažintiniai pasirinktos studijų programos dalykai.
  • Vizitai į pažangiausias agroverslo įmones.
  • Parengiamieji mokomųjų dalykų kursai, padedantys pasiruošti geresniems brandos egzaminų rezultatams pasiekti. Pagal poreikį galima rinktis: biologija, matematika, lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba ar kt.
  • Apgyvendinimas universiteto bendrabutyje.

Parengiamųjų studijų metu asmenims bus suteikta galimybė pradėti studijuoti įvadinius pasirinktos VDU Žemės ūkio akademijos studijų programos dalykus, geriau susipažinti su Universitetu, agrosektoriumi, įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų studijoms.

Programos dalyviai, padedami kompetentingų dėstytojų, rengsis brandos egzaminams, reikalingiems įstoti į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas VDU Žemės ūkio akademijoje.

Parengiamųjų studijų programos metu išklausytus įvadinius pasirinktos bakalauro studijų programos dalykus asmuo galės įsiskaityti jau įstojus į bakalauro laipsnį suteikiančias studijas – pakartotinai tų dalykų studijuoti bakalauro studijų metu nereikės.

Norintys studijuoti parengiamosiose studijose privalo užpildyti motyvacinę anketą iki 2023 m. rugpjūčio 29 d.

Maloniai kviečiame konsultuotis individualiai:
VDU ŽŪA studijų administravimo koordinatorė
Rasa Čingienė
Telefonas +370 682 22 874
El. paštas rasa.cingiene@vdu.lt