Projektas „Išvalytų nuotekų panaudojimas drėkinimo reikmėms“ | VDU Žemės ūkio akademija

Projektas „Išvalytų nuotekų panaudojimas drėkinimo reikmėms“

Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio Akademijos mokslininkai aktyviai dalyvauja Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinime. Rugpjūčio mėnesį pasirašyta dar viena vystomojo bendradarbiavimo projekto „Išvalytų nuotekų panaudojimas drėkinimo reikmėms“ įgyvendinimo sutartis.

Projektas bus vykdomas kartu su partneriu Alžyre – Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique (Nacionalinė Hidraulikos mokykla).

Projekto tikslas – Alžyro žemės ūkio institucijų įgūdžių stiprinimas taikant naujausias technologijas, galimai padėsiančias spręsti Alžyro apsirūpinimo žemės ūkio maisto gaminiais problemas bei gerinti socialinę-ekonominę padėtį Alžyre.

Siekiant projekto tikslo, tikslinga dalintis sukaupta patirtimi apie naujausias žemės ūkio sektoriaus technologijas, kurios gali būti pritaikytos Alžyre. Verslo sėkmę lemia inovacijų ir pažangios patirties perėmimas ir taikymas. Projekte daug dėmesio skiriama inovacijų ir gerosios patirties sklaidai. Žinios apie technologines inovacijas skatina verslą taikyti pažangias technologijas žemės ūkio sektoriuje.

Projekto metu numatyta projekto partneriams pristatyti naujausias nuotekų valymo technologijas, kurias taikant, išvalytos nuotekos iki tam tikro lygio (tinkamo švarumo tikslui pasiekti), būtų panaudotos žemės ūkio kultūrų drėkinimui. Antrinis vandens panaudojimas sumažins išlaidas, skirtas žemės ūkio kultūrų auginimui bei tausos geriamojo vandens išteklius. Taip pat išvalytos nuotekos pasižymi dideliu ištirpusio azoto ir fosforo kiekiu, taigi laistant laukus tokiu vandeniu, žemės ūkio kultūros gaus ne tik taip reikiamo vandens, bet ir bus tręšiamos.

Projekto įgyvendinimo metu bus parengta technologijos taikymo Alžyro sąlygomis metodika. Šios technologijos taikymas padės geriau apsirūpinti maistu bei spręsti pašarų gyvuliams stygiaus problemą, kuri yra aktuali dėl Afrikos klimatinių sąlygų. Maisto bei pašarų gyvuliams gamybos potencialo padidėjimas, paskatins augalininkystės ir gyvulininkystės verslų plėtrą, konkurencingumą, didinant verslumo įgūdžius, sudarant galimybes naujų darbo vietų kūrimui, kas teigiamai įtakos šalies gyventojų ekonominę o tuo pačiu ir socialinę padėtį. Taip pat projektas prisidės prie geresnio aprūpinimo maistu bei visos šalies ekonomikos paskatinimo.

Projekto įgyvendinimui reikalinga lėšų suma – 9 tūkst. Eur, Projektas finansuojamas iš Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos. Projekto veiklos bus baigtos įgyvendinti iki 2019 metų spalio 1 dienos