Projektas “Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės UBR taršą” (LLI-49 CATCH POLLUTION)

2019 m. rugsėjo mėn. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija kartu su partneriais – VŠĮ “Aplinkos apsaugos politikos centru” (Lietuva) ir Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos institutu (Latvija) – baigė vykdyti projektą „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės UBR taršą“, kurį finansavo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Projektas Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės UBR taršą” (LLI-49 CATCH POLLUTION) buvo inicijuotas siekiant išanalizuoti tarpinių pasėlių galimybes sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės UBR vandens telkinių taršą, praplėsti turimas žinias apie tarpinius pasėlius, kiekybiškai įvertinti jų poveikį ir teikiamą naudą, pagelbėti ūkininkams pasirenkant tinkamiausius tarpinių pasėlių augalus bei inicijuoti dialogą tarp ekspertų bei atsakingų institucijų atstovų dėl tolesnės agrarinės aplinkosaugos priemonių plėtros Lietuvoje ir Latvijoje.

Siekiant populiarinti tarpinius pasėlius, projekto metu Ventos ir Lielupės upių baseinuose, tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, buvo įrengti demonstraciniai laukai. Informacinių lauko dienų metu ūkininkai supažindinti su tarpinių augalų įvairove, auginimo technologijomis ir jų teikiama nauda. Projekto metu buvo analizuojamas tarpinių pasėlių poveikis aplinkai, vertintos auginimo sąnaudos ir teikiama nauda, sukurta programėlė, padedanti pasirinkti tinkamiausius tarpinių pasėlių augalus, parengti siūlymai ir rekomendacijas dėl paramos tarpinių pasėlių auginimui ateityje.

Kviečiame susipažinti su projekto rezultatais:

https://latlit.eu/lli-49-optimal-catch-crop-solutions-to-reduce-pollution-in-the-transboundary-venta-and-lielupe-river-basins/

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. balandžio 1d. – 2019 m. rugsėjo 30 d.

Projekto numeris: LLI-49

Projekto akronimas: CATCH POLLUTION

Projekto biudžetas: 201 845 EUR

ERPF finansavimas: 171 568 EUR

Projektą finansavo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

http://www.latlit.eu/

Daugiau informacijos: www.europa.eu

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo turinį atsako Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.