Regionų kaimiškųjų savivaldybių finansinis savarankiškumas | VDU Žemės ūkio akademija

Regionų kaimiškųjų savivaldybių finansinis savarankiškumas

Pastaraisiais metais regionų kaimiškųjų savivaldybių finansinis savarankiškumas yra labai aktuali tema, kuri sulaukia vis didesnio susidomėjimo iš įvairių sektorių atstovų. Ši tema siejasi su globalias procesais ir yra orientuota į nuosavų pajamų potencialo formavimą, išteklių pritraukimo ir panaudojimo galimybes, vietos valdžios finansinio savarankiškumo didinimą.

VDU Žemės ūkio akademijos ekonomikos mokslų krypties daktarė Laima Skauronė teigia, kad Lietuva yra EBPO šalis, kurioje vietos valdžios priklausomybė nuo dotacijų yra didžiausia. Tai reiškia, kad yra aukštas dotacijų lygis bendroje pajamų struktūroje, kas nulemia ir santykinai mažesnį savivaldybės finansinį savarankiškumą.

Vaizdo įrašai sukurti ir pagaminti pagal Kaimo tinklo projektą Nr. PLKT-KK-22-3-04243-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

www.zum.lt, www.vdu.lt