10-oji Tarptautinė mokslinė konferencija “RURAL DEVELOPMENT 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change” | VDU Žemės ūkio akademija

10-oji Tarptautinė mokslinė konferencija “RURAL DEVELOPMENT 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change”

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 10-oje Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “RURAL DEVELOPMENT 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change”, kuri vyks Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (Lietuvoje), 2021 m. rugsėjo 21-23 dienomis.

Konferencijos tikslas – skatinti tarpdisciplinines mokslines diskusijas, pristatyti naujas kaimo plėtros procesų idėjas bioekonomikos, klimato kaitos, inovacijų ir socialinės pažangos kontekste.

Pagrindinės paralelinių sesijų temos:

– Agroinovacijos ir maisto technologijos;
– Biosistemų inžinerija ir aplinkos vientisumas (Skirta paminėti 75-ąjį Inžinerijos mokslų jubiliejų universitete);
– Daugiafunkcinis požiūris į tvarų biologinių išteklių naudojimą;
– Tvarios bioekonomikos ir klimato kaitos socialiniai tyrimai.

Konferencijos metu vyks verslo ir mokslo forumas – “Green deal: the way improving the well-being of people and business”.

Raktažodžiai: Inovacijos, Integralumas, Bio-ištekliai, Gerovė.

Registracija konferencijos el. puslapyje.

Informacija autoriams.

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite pridėtoje skrajutėje bei el. puslapyje.