ALOYZO VELIČKOS daktaro disertacijos gynimas | VDU Žemės ūkio akademija

ALOYZO VELIČKOS daktaro disertacijos gynimas

2021 m. rugsėjo 17 d. 10.00 val. Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijos, (Studentų g. 11-217 auditorijoje, Kauno r.) bus ginama ALOYZO VELIČKOS daktaro disertacija tema:„GENOTIPO IR AROMATINIŲ AMINORŪGŠČIŲ ĮTAKA MĖTOS (MENTHA L.) BIOPOTENCIALO FORMAVIMUISI IR CHEMINEI SUDĖČIAI“ (Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001).

Daugiau informacijos