Daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje bus ginama AISTĖS RAGAUSKAITĖS daktaro disertacija.