Daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje bus ginama GIEDRIAUS ŠIDLAUSKO  daktaro disertacija.