Daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje bus ginama ERNESTO MAUMEVIČIAUS daktaro disertacija.