Daktaro disertacijos gynimas | VDU Žemės ūkio akademija

Daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje bus ginama NERIJAUS SIDABRO  daktaro disertacija.