Daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje bus ginama  INOS ŽIVATKAUSKIENĖS  daktaro disertacija.