Daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje bus ginama  DAIVOS JUKNELIENĖS  daktaro disertacija.