Daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje bus ginama SIMONOS PAULIKIENĖS daktaro disertacija.