Daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje bus ginama DIONIZO STREIKAUS daktaro disertacija.