TOMO BARKAUSKO daktaro disertacijos gynimas | VDU Žemės ūkio akademija

TOMO BARKAUSKO daktaro disertacijos gynimas

2021 m. gruodžio 9 d. 10.00 val. Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijos, (Studentų g. 11-217 auditorijoje, Kauno r.) bus ginama TOMO BARKAUSKO daktaro disertacija tema:„APLINKOS VEIKSNIŲ ĮTAKA ŠERNŲ (SUS SCROFA L.) ELEMENTARIŲJŲ POPULIACIJŲ BŪKLEI PIETŲ LIETUVOJE“ (Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Daugiau informacijos