Kvietimas atlikti stažuotę Vokietijoje | VDU Žemės ūkio akademija

Kvietimas atlikti stažuotę Vokietijoje

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DUB) organizuoja akademines ir profesines stažuotes Vokietijoje ir kviečia pasinaudoti galimybėmis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) bendruomenę. Birželio 5 d. 18 val. vyks nuotolinis susitikimas, kurio metu bus išsamiai pristatoma ši stipendijų programa.

DBU siekia prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo, ypatingai tų problemų, kurios kyla dėl netvaraus verslo ir gyvenimo būdo. Kaip esmines aplinkosaugos problemas DBU įvardina:

• klimato kaitą

• biologinės įvairovės nykimą

• netvarų gamtos išteklių naudojimą

• kenksmingus išmetamuosius teršalus.

Taigi ir siūlomi stažuočių projektai turi būti orientuoti į tokių aplinkosaugos problemų sprendimą ir tvarumo skatinimą.

Temoms ribojimų nėra. Svarbiausia, kad stažuotės projekto tema būtų aktuali aplinkosauginiu/tvarumo aspektu.

Kandidatai stažuotei:

• turi būti Lietuvos piliečiai;

• iki stažuotės pradžios turi turėti magistro laipsnį (todėl paraišką pildyti gali jau ir antro kurso magistrantai), arba studijuoti doktorantūroje, arba turėti bakalauro diplomą ir dviejų metų profesinės patirties;

• bakalauro/magistro laipsnį turintys kandidatai turi būti baigę studijas ne anksčiau kaip prieš 5 metus;

• turi gerai mokėti vokiečių arba anglų kalbą.

Temoms ribojimų nėra. Svarbiausia, kad stažuotės projekto tema būtų aktuali aplinkosauginiu/tvarumo aspektu.

Trukmė: nuo 6 iki 12 mėn.

Finansavimas: 1350 EUR/mėn. Nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimas.

Informacinis susitikimas vyks birželio 5 d. 18 val. ZOOM platformoje.

REGISTRACIJA į informacinį susitikimą.