MARTYNO NARMONTO daktaro disertacijos gynimas | VDU Žemės ūkio akademija

MARTYNO NARMONTO daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje (Studentų g. 11-217 auditorijoje, Kauno r.), rugsėjo 22 d. 14.00 val. bus ginama MARTYNO NARMONTO daktaro disertacija tema: „MEDYNO STRUKTŪROS RAIDOS MODELIAVIMAS STOCHASTINIŲ PROCESŲ ANALOGIJA PAPRASTOSIOS (PINUS SYLVESTRIS L.) IR KALNINĖS (PINUS MUGO TURRA) PUŠIES MEDYNŲ PAVYZDŽIU“ (Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004).

Daugiau informacijos