RASOS VISMONTIENĖS daktaro disertacijos gynimas | VDU Žemės ūkio akademija

RASOS VISMONTIENĖS daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje (Studentų g. 11-217 auditorijoje, Kauno r.), rugsėjo 21 d. 10.00 val. bus ginama RASOS VISMONTIENĖS daktaro disertacija tema: „AZOTO IR FOSFORO TARŠOS IŠ DRENAŽO SISTEMŲ MAŽINIMAS TAIKANT DENITRIFIKACIJOS BIOREAKTORIUS SU BIOANGLIES PRIEDU“ (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija T 004).

Daugiau informacijos