RIMVYDO GAUDĖŠIAUS daktaro disertacijos gynimas | VDU Žemės ūkio akademija

RIMVYDO GAUDĖŠIAUS daktaro disertacijos gynimas

2021 m. lapkričio 26 d. 10.00 val. Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijos, (Studentų g. 11-217 auditorijoje, Kauno r.) bus ginama RIMVYDO GAUDĖŠIAUS daktaro disertacija tema: „Darnaus žemės naudojimo modelis teritorijų planavime Lietuvos pavyzdžiu“ (Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija T 004).

Daugiau informacijos