NUKELIAMA. Tarptautinė mokslinė konferencija „Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo“

Dėl esamos dabartinės situacijos susijusios su COVID-19, priimtas spredimas atidėti tarptautinę mokslinę konferenciją „Darni bioekonomikos plėtra 2020: nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo“. Dėl konferencijos datos bus sprendžiama po Lietuvos Respublikos Vyriausybės apribojimų panaikinimo.

Konferenciją organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas kartu su Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto Ekonomikos ir socialinės plėtros fakultetu.

Konferencija skirta tarpdisciplininėms mokslinėms diskusijoms ir naujoms idėjoms šiose tematikose: Darnumas – „raktas“ bioekonomikos iššūkiams spręsti; Bioekonomika kaimo plėtrai; Inovacijos investicijų, rinkų ir bio-sektoriaus plėtrai. Panelinės diskusijos metu bus aptariami darnios bioekonomikos kaimo vietovėse rėmimo priemonių ir kaimo vietovių galimybių panaudojimo klausimai.

Registracija į konferenciją ir kūrybines dirbtuves doktorantams vyksta internetu iki 2020 m. gegužės 20 d.

Po konferencijos straipsnius galima publikuoti mokslo žurnale „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai“.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Pagarbiai
Tarptautinės mokslinės konferencijos “Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo” organizacinis komitetas