Tarptautinė mokslinė konferencija „Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo“

Maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo“, kuri vyks 2020 m. balandžio 23 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultete. Konferencijos metu doktorantams organizuojamos kūrybinės dirbtuvės „Bioekonomikos ateities kūrimas“.

Konferenciją organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas kartu su Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto Ekonomikos ir socialinės plėtros fakultetu.

Konferencija skirta tarpdisciplininėms mokslinėms diskusijoms ir naujoms idėjoms šiose tematikose: Darnumas – „raktas“ bioekonomikos iššūkiams spręsti; Bioekonomika kaimo plėtrai; Inovacijos investicijų, rinkų ir bio-sektoriaus plėtrai. Panelinės diskusijos metu bus aptariami darnios bioekonomikos kaimo vietovėse rėmimo priemonių ir kaimo vietovių galimybių panaudojimo klausimai.

Registracija į konferenciją ir kūrybines dirbtuves doktorantams vyksta internetu iki 2020 m. kovo 31 d.

Po konferencijos straipsnius galima publikuoti mokslo žurnale „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai“.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Pagarbiai
Tarptautinės mokslinės konferencijos “Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo” organizacinis komitetas