NUOTOLINĖ Tarptautinė mokslinė konferencija „Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo“ | VDU Žemės ūkio akademija

NUOTOLINĖ Tarptautinė mokslinė konferencija „Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo“

Konferencija organizuojama nuotoliniu būdu 2020 m. birželio 25 d.  Klausytojai gali registruotis internetu iki birželio 19 d.

Konferenciją organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas kartu su Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto Ekonomikos ir socialinės plėtros fakultetu.

Konferencija skirta tarpdisciplininėms mokslinėms diskusijoms ir naujoms idėjoms šiose tematikose: Darnumas – „raktas“ bioekonomikos iššūkiams spręsti; Bioekonomika kaimo plėtrai; Inovacijos investicijų, rinkų ir bio-sektoriaus plėtrai. Panelinės diskusijos metu bus aptariami darnios bioekonomikos kaimo vietovėse rėmimo priemonių ir kaimo vietovių galimybių panaudojimo klausimai.

Po konferencijos straipsnius galima publikuoti mokslo žurnale „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai“.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Pagarbiai
Tarptautinės mokslinės konferencijos “Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo” organizacinis komitetas