Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2023“ | VDU Žemės ūkio akademija

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2023“

Kviečiame dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos organizuojamoje 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje­–praktinėje konferencijoje „Žmogaus ir gamtos sauga 2023“, kuri vyks gegužės 10–12 dienomis. Konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“ vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

Konferencijos tikslas – aptarti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos, įvairių inovatyvių tyrimų technologijų vystymo ir aplinkos apsaugos problemas, skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias, sudarant galimybę mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams skleisti tyrimų rezultatus tarp mokslininkų ir studentų, žemės ir miškų ūkio, gamtos, sveikatos ir kitų sričių specialistų, akcentuojant žmonių saugos ir aplinkos apsaugos svarbą.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Konferencijos sekcijos:

1. Gegužės 10 d. – Aplinka ir sveikata: skirta VDU Botanikos sodo 100-mečiui (1923-2023)

– gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai;
– biologinės įvairovės išsaugojimas, tyrimai, racionalus ir tvarus naudojimas.

2. Gegužės 11 d. – Biosistemų inžinerijaskirta Žemės ūkio inžinerijos katedros 95-mečiui (1928-2023)

– techninių ir technologinių priemonių taikymas tausojančiai gamybai ir perdirbimui;
– tiksliosios žemdirbystės diegimai ir aplinkos apsauga;
– technologijų sauga, profesinė rizika, ergonomika;
– vandens inžinerija.

3. Gegužės 11 d. – Ekologija, darni miškininkystė

– agro, hidro ir miško ekosistemos, jų aplinkos tyrimai;
– darnus vystymasis, saugomos teritorijos, žmogaus veiklos poveikis aplinkai;
– miško auginimas, apsauga ir daugiatikslis naudojimas, rekreacinė miškininkystė;
– medžioklėtyra, laukinių gyvūnų populiacijų valdymas.

Konferencijos seminarai:

  1. Gegužės 10 d. – Vaistinių (aromatinių) augalų vaidmuo tradiciniu, moksliniu ir taikomuoju aspektu.
  2. Gegužės 12 d. – Žmogus gamtai, gamta žmogui: Dzūkijos nacionalinio parko patirtis

Daugiau informacijos