Seminare Kėdainių r. sav. analizuota socialinio verslo ir bendruomenių sąveika

Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė lapkričio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybėje vedė seminarą tema „Socialinis verslas ir bendruomenės“.

Seminare susirinkusiems Kėdainių krašto bendruomenių atstovams suteikta žinių apie socialinį verslą ir bendruomenės vaidmenį kuriant bei plėtojant socialinį verslą, ugdytos seminaro dalyvių bendruomeniškumo, verslumo kompetencijos. Aptarus socialinio verslo ir darnaus kaimo vystymo principus, aiškintasi kaip juos pritaikant padėti bendruomenių nariams, ūkininkams pradėti ir plėtoti socialinį verslą kaimo vietovėse. Seminaro dalyviai ne tik klausėsi profesorės perteikiamų žinių, diskutavo aktualiais klausimais, bet ir individualias vietovių problemas sprendė atlikdami praktines užduotis. Seminaro metu parengtos tam tikroms vietovėms aktualios socialinio verslo drobės (planai), nustatyti suinteresuotieji. Taip pat susipažinta su gerosios praktikos pavyzdžiais Lietuvoje.

Seminaras finansuotas pagal projektą „Komunikacijos priemonių, prisidedančių prie efektyvesnio KPP paramos panaudojimo bioekonomikos plėtrai, inovacijų diegimui ir vietos maisto sistemų organizavimui, įgyvendinimas“. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Lietuvos kaimo tinklas“. Nr. PLKT-KK-19-1-00001-PR001.

Projektą remia Lietuvos Respublika