Seminare Vilkaviškio krašto bendruomenei analizuotos VMS kūrimo, organizavimo ir tinklaveikos galimybės

Lapkričio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto profesorė Vilma Atkočiūnienė vedė seminarą „Vietos maisto sistemos kūrimas, organizavimas ir tinklaveika“ Vilkaviškio krašto bendruomenei.

Seminare klausytojams suteikta žinių apie vietos maisto sistemos kūrimą, organizavimą ir tinklaveiką, ugdytos seminaro dalyvių verslumo kompetencijos. Klausantis profesorės perteikiamų žinių bei atliekant praktines užduotis buvo aiškintasi kaip padėti ūkininkams, bendruomenių nariams patiems be tarpininkų užmegzti tiesioginius ir ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su jų gaminamų produktų bei teikiamų paslaugų galutiniais vartotojais, kaip gauti geresnę kainą už savo gaminamus produktus, kaip sukurti gamintojų ir vartotojų (valgytojų) tinklą pritaikant praktikoje naujausius vietos maisto sistemos kūrimo, organizavimo ir tinklaveikos mokslo principus. Seminaro metu pradėta kurti vietos maisto sistema, nustatyti suinteresuotieji, susipažinta su gerosios praktikos pavyzdžiais Lietuvoje.

Seminaras finansuotas pagal projektą „Komunikacijos priemonių, prisidedančių prie efektyvesnio KPP paramos panaudojimo bioekonomikos plėtrai, inovacijų diegimui ir vietos maisto sistemų organizavimui, įgyvendinimas“. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Lietuvos kaimo tinklas“. Nr. PLKT-KK-19-1-00001-PR001.

Projektą remia Lietuvos Respublika