Skelbiami „Erasmus+” dėstymo ir mokymosi vizitų konkursai | VDU Žemės ūkio akademija

Skelbiami „Erasmus+” dėstymo ir mokymosi vizitų konkursai

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Tarptautinių ryšių departamentas skelbia „Erasmus+“ konkursus VDU dėstytojams bei administracijos darbuotojams: konkursą „Erasmus+” dėstymo vizitams Programos šalyse (ES/EEE šalyse) ir konkursą „Erasmus+” dėstymo bei mokymosi vizitams šalyse Partnerėse (ne ES/EEE šalyse). Vizitai vykdomi 2021-2022 m. m. pavasario ir 2022-2023 m. m. rudens semestro metu.

Dėstymo vizito tikslas – skaityti paskaitas užsienio universiteto studentams bei pritraukti juos „Erasmus+“ studijoms Vytauto Didžiojo universitete.

Mokymosi vizito tikslas – dalyvauti užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar atlikti darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) užsienio universitetuose. Šia veikla skatinamas akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas.

Šiuo metu skelbiami konkursai:

VDU dėstytojai bei darbuotojai kviečiami pateikti paraiškas iki birželio 9 dienos. Atrankų kriterijai bei paraiškų pateikimo reikalavimai pateikiami organizuojamų konkursų aprašymuose.

Plačiau apie dėstymo vizitus

Plačiau apie mokymosi vizitus