Skelbiami studentiškų organizacijų projektų konkurso rezultatai | VDU Žemės ūkio akademija

Skelbiami studentiškų organizacijų projektų konkurso rezultatai

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), realizuodamas socialiai atsakingo universiteto modelį, kasmet savo biudžete numato ir konkurso būdu skiria finansinę paramą VDU studentiškų organizacijų projektinėms idėjoms skatinti ir jas įgyvendinti.

Universiteto organizacijoms parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į projekto turinį ir jo atitiktį prioritetinėms veiklos kryptims: socialiai atsakingo universiteto kūrimui; tarptautiškumo skatinimui; veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis iniciavimu; santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymu ir plėtojimu; veiklų, susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimu.

2021 m. horizontalioji prioritetinė kryptis: įvairių veiklų, skirtų socialinės atskirties mažinimui VDU bendruomenėje (pabrėžiant būtinybę socialiniam bendravimui ir organizuojant jį nuotoliniu būdu, siekiant išlaikyti fizinį atstumą pandemijos laikotarpiu). Tokios veiklos buvo papildomai skatinamos ir remiamos.

2021 m. vasario 15 d. paskelbus Vytauto Didžiojo universiteto studentiškų organizacijų paramos konkurso pabaigą buvo pateiktos 9 paraiškos, iš kurių 8 buvo dalinai remiamos universiteto. Bendra projektų finansavimo suma siekė daugiau nei 14 tūkst. eurų.

2021 m. universitetas lėšas skyrė šiems VDU studentiškų organizacijų projektams įgyvendinti:

Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas
1. VDU doktorantų klubas IV-oji doktorantų vasaros mokykla. Mokslinių pranešimų rengimas ir pristatymas
2. VDU Studentų atstovybė Studentų įtraukimo į studijų procesą programa
3. AIESEC Lietuva Living Diversity (Tarpkultūriškumo skatinimas)
4. Tado Ivanausko ornitologų klubas Gilink ornitologijos žinias su TIOK
5. AIESEC Lietuva Studentų savanoriškos veiklos plėtojimas
6. Tado Ivanausko ornitologų klubas Santykių su TIOK bendruomenės nariais plėtojimas
7. VDU AJMD „Modusas“ Mokslo pasaulis laboratorijoje
8. VDU AJMD „Modusas“ Ateik. Pamatyk. Nugalėk.