Stažuotė Perudžos Universitete | VDU Žemės ūkio akademija

Stažuotė Perudžos Universitete

Bioekonomikos tyrimų instituto docentė dr. Anastasija Novikova 2019 m. vasario 11-15 d. aplankė Perudžos universitetą Italijoje. Stažuotės metu ji susitiko su Perudžos universiteto Aplinkos laboratorijos mokslininkais, aptarė abejų institucijų mokslinio bendradarbiavimo galimybes, taip pat įgijo patirties taikant šiuolaikinius ekonometrinius metodus ekosistemos paslaugų ekonominiam vertinimui. Perudžos universiteto mokslininkai pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais vykdant, inicijuojant ir administruojant mokslinius projektus.