Stipendijų konkursas aktyviausiems VDU studentams

Vytauto Didžiojo universitetas, bendradarbiaudamas su „R1 Lietuva“ (anksčiau UAB „Intermedix Lietuva“), nuo 2016 m. kasmet išdalina po septynias vienkartines 200 eurų dydžio stipendijas, skirtas nuolatinės studijų formos I-osios ir II-osios studijų pakopos bei vientisųjų studijų baigiamųjų kursų studentams.

Stipendijos skiriamos studentams turintiems gerus studijų rezultatus (visų išklausytų studijų dalykų vidurkis, išskyrus baigiamąjį studijų semestrą, yra ne žemesnis, kaip 9 balai), prioritetą teikiant aukštesnį vidurkį turintiems bei pasižymėjusiems mokslinėje arba meninėje ir (ar) visuomeninėje veikloje universitete ir už jo ribų.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse „R1 Lietuva“ įsteigtai stipendijai gauti, iki š. m. birželio 14 d. (sekmadienio) el. paštu studentas@vdu.lt turi pateikti:

  • laisvos formos prašymą adresuotą universiteto rektoriui stipendijai gauti;
  • savo gyvenimo ir (ar) veiklos aprašymą, kuriame atsiskleistų mokslinė ar meninė veikla (jos rezultatai) ir (ar) visuomeninė veikla vykdyta studijų metu universitete ir už jo ribų.

Stipendijos skiriamos geriausiems studentams šiose studijų krypčių grupėse:

1 stipendija – Humanitarinių mokslų;

1 stipendija – Menų;

1 stipendija – Inžinerijos mokslų ir Technologijų mokslų;

1 stipendija – Socialinių mokslų, Teisės, Verslo ir viešosios vadybos;

1 – stipendija Ugdymo mokslų;

1 stipendija – Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Fizinių mokslų, Gyvybės mokslų;

1 stipendija – Žemės ūkio mokslų.

Plačiau apie studijų krypčių grupėse esančias studijų programas galite sužinoti čia.

Sprendimą dėl stipendijos skyrimo priima komisija, sudaryta iš universiteto atstovų. Nesant tinkamų kandidatų konkrečioje studijų srityje, komisijos sprendimu, stipendijos gali būti perskirstytos tarp kitų studijų sričių.

„R1 Lietuva“ įsteigtų vardinių stipendijų laureatai bus paskelbti iki 2020 m. m. pavasario semestro pabaigos.