Studentai kviečiami teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti | VDU Žemės ūkio akademija

Studentai kviečiami teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti

Valstybinis studijų fondas informuoja ir kviečia studentus, turinčius negalią, rugsėjo 1 – spalio 16 dienomis teikti paraiškas tikslinei išmokai 2021 m. rudens semestrui gauti. Studentai prašymus gali teikti per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS ,,PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2021 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Tikslines išmokas (156 Eur per mėnesį) turi teisę gauti visų Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, jei jie:

  • Lietuvos Respublikos arba kitų valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje,
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį,
  • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo studijuoja pirmą kartą,
  • studijuoja pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal profesinių studijų programą, trumpųjų studijų programą arba trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.