Studijų kainos kompensavimas visoms magistrantūros studijoms VDU ŽŪA | VDU Žemės ūkio akademija

 Studijų kainos kompensavimas visoms magistrantūros studijoms VDU ŽŪA

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, atsižvelgdama į agroverslo lyderių išsakytą kompetentingų darbuotojų poreikį žemės ūkio ir su juo susijusiose srityse, kviečia rinktis paklausias ir gerai apmokamas specialybes. 2021 m. pasirinkusiems magistrantūros studijų programas ir stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas, pažangiems studentams socialinių ir verslo partnerių dėka studijų kaina bus kompensuojama 50 proc. visam studijų laikotarpiui.

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Žemės ūkio mokslai

 

Gyvybės mokslai

 

Verslo ir viešoji vadyba

 

Inžinerijos mokslai

Socialiniai mokslai

 

Daugiau informacijos