Su Lietuvos Valstybės diena! | VDU Žemės ūkio akademija

Su Lietuvos Valstybės diena!

Pakiliai pasitinkame Lietuvos Valstybės dieną. 1253 metų liepos 6-ąją įvykusi karaliaus Mindaugo karūnacija reiškė, kad Europos žemėlapyje įsitvirtina nauja valstybė, kurios žmonės yra ir visada bus pasiryžę ginti savo žemę.

Šiandien turime ne tik istorinę patirtį, įspėjančią, kad laisvė brangiai kainuoja, bet ir iš protėvių paveldėtą išmintį, lyderystės dvasią kurti modernią ateities Lietuvą. Kur bebūtume, susiimkime visi už rankų vieningai giedamos Tautiškos giesmės  žodžiams: „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse!”