AGRONOMIJOS FAKULTETO STUDENTŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „JAUNASIS MOKSLININKAS 2020” NAMUOSE

2020 m. balandžio 23 d. vyko VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2020“. Konferencijos organizacinis komitetas: prof. dr. Aušra Blinstrubienė, doc. dr. Zita Kriaučiūnienė, doc. dr. Aida Adamavičienė, doc. dr. Judita Černiauskienė, lekt. dr. Ramunė Masienė, asist. dokt. Edvinas Misiukevičius, dokt. Rasa Kimbirauskienė, dokt. Aušra Rudinskienė, dokt. Indrė Čechovičienė, dokt. Aloyzas Velička, bklr. Lina Fabijonavičiūtė.

Konferencija atkurta 1997 m. ir vyksta kasmet ligi šiol. Daugelis dėstytojų, taip pat sekcijų vadovai ir kiti dalyviai, gerai prisimena šią konferenciją. Vienas iš jų – lektorius ir dabar jau doktorantas Edvinas Misiukevičius buvo praėjusios konferencijos Agronomijos fakulteto geriausio pranešimo laureatas. Taigi net nekyla abejonių, kad ir šių metų konferencijos pranešėjų tarpe atsiras tokių, kurie tęs savo mokslinį darbą ir taps mokslininkais, dėstytojais ir profesoriais! Tai tikrai įdomus, labai įvairus ir svarbus darbas. Taigi kviečiame studentus tęsti studijas doktorantūroje!

Džiaugiamės, kad šiuolaikinių technologijų dėka, net ir susidarius ekstremaliai situacijai dėl pandemijos, nepabūgome iššūkių ir galėjome tęsti jau tradicija tapusią konferenciją, nors ir netradiciškai. Ši konferencija įeis į istoriją, kaip pirmoji, kuri vyko nuotoliniu būdu! Studentai pranešimus galėjo skaityti, o konferenciją galima buvo stebėti iš namų, darbo, bet kurio Lietuvos ir net pasaulio kampelio. Galime pasidžiaugti tuo, kad šiuo laikotarpiu daug ko išmokome ir turbūt supratome kas yra svarbiausia.

Konferencija vyko šešiuose virtualiuose kambariuose (sekcijose): Agronomija (specializacija – augalininkystė), Agronomija (specializacija – augalų apsauga ir mityba), Agroekosistemos, Agrobiotechnologijos, Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga (nuolatinės studijos), Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga (ištęstinės studijos). Konferencija prasidėjo jos atidarymu sekcijose. Sveikinimo žodžius tarė: Agronomijos fakulteto (AF) dekanė prof. dr. Aušra Blinstrubienė, AF prodekanė studijoms doc. dr. Aida Adamavičienė, AF prodekanė mokslui ir plėtrai doc. dr. Zita Kriaučiūnienė, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto direktorius prof. dr. Vaclovas Bogužas, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė prof. dr. Elvyra Jarienė, AF prodekanė studijų programoms doc. dr. Živilė Tarasevičienė. Sveikintojai linkėjo sėkmės konferencijoje, gerų pranešimų ir diskusijų, būti aktyviems ir žinoma gero ryšio – internetinio ir tarpusavio. Taip pat, kaip dabar įprasta, visiems geros sveikatos – saugoti save ir kitus! Saugoti aplinką, kurioje gyvename ir nepamiršti, kad neturime kitos planetos „B“!

Labai atsakingas darbas konferencijoje, kuri vyko nuotolinių būdu, teko sekcijų vadovams/moderatoriams: asist. dokt. Edvinui Misiukevičiui, j. m. d. dr. Vaidai Steponavičienei (Agronomijos sekcija, specializacija – augalininkystė); dokt. Aušrai Rudinskienei, doc. dr. Jolantai Sinkevičienei (Agronomijos sekcija, specializacija – augalų apsauga ir mityba); dokt. Rasai Kimbirauskienei, doc. dr. Aidai Adamavičienei (Agroekosistemų sekcija), lekt. dr. Ramunei Masienei, dokt. Neringai Juškevičiūtei (Agrobiotechnologijų sekcija); dokt. Aloyzui Veličkai, doc. dr. Jurgitai Kulaitienei (Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos sekcija, nuolatinės studijos), lekt. dr. Nijolei Vaitkevičienei, dokt. Indrei Čechovičienei (Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos sekcija, ištęstinės studijos). Jie turėjo kiekvieną pranešimą laiku įkelti ir dalyvio vaidmenį keisti į pranešėjo. Kuomet pranešėjas skaito pranešimą, būtina sužiūrėti, ar kiti dalyviai laikosi instrukcijų, ar tikrai išsijungę mikrofonus. Na, ir svarbiausia, patiems, kaip renginio vedantiesiems, nepamiršti įsijungti mikrofono, pradėjus kalbėti. Čia padėjo kelios repeticijos prieš konferenciją, su studentais ir be jų, kurios vyko net iki 11 val. vakaro.

Džiugu, kad konferencijoje dalyvavo gausus būrys dėstytojų, kurie prisidėjo prie konferencijos vedimo, aktyviai uždavinėjo klausimus studentams ir kvietė į diskusijas: doc. dr. Darija Jodaugienė, doc. dr. Vytautas Liakas, doc. dr. Sonata Kazlauskaitė, doc. dr. Lina Marija Butkevičienė, doc. dr. Aušra Sinkevičienė, prof. dr. Aušra Marcinkevičienė, prof. dr. Aušra Blinstrubienė, prof. dr. Natalija Burbulis, prof. dr. Elvyra Jarienė, doc. dr. Aurelija Paulauskienė, prof. dr. Honorata Danilčenko, doc. dr. Judita Černiauskienė, doc. dr. Zita Kriaučiūnienė, doc. dr. Ilona Vagusevičienė, lekt. dr. Rita Čepulienė, doc. dr. Rita Pupalienė, doc. dr. Liuda Žilėnaitė, prof. dr. Sima Gliožeris, doc. dr. Aurimas Krasauskas, doc. dr. Živilė Tarasevičienė, prof. dr. Vaclovas Bogužas ir kt. Puiku, kad šiuolaikinėmis technologijomis naudojasi ir konferencijoje galėjo dalyvauti net ir mūsų ilgametis žymusis prof. emeritas dr. Petras Lazauskas.

Studentai atliko mokslinius darbus, parengė straipsnius ir pristatė pranešimus aktualiomis temomis. Jie sklandžiai ir nuosekliai dėstė gautus tyrimų rezultatus, reiškė pagrįstas nuomones bei puikiai atsakinėjo į klausimus, atsakymus pagrįsdami ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir praktiniais įgūdžiais. Konferencijoje pranešimus skaitė 77 pranešėjai, o jų klausėsi ir diskusijose dalyvavo daugelis dėstytojų ir kitų kursų studentų. Iš viso konferencijoje dalyvavo 110 dalyvių. Po konferencijos buvo išrinkti trys geriausi pranešėjai kiekvienoje sekcijoje ir geriausio pranešimo Agronomijos fakultete laureatas.

Tikriausiai daugeliui tai buvo pirmoji konferencija. Studentams kaip pranešėjams, o dėstytojams kaip dalyviams nuotoliniu būdu. Konferencijos metu iškilę keli techniniai nesklandumai nepakišo kojos ir galime džiaugtis pirmos tokios konferencijos pasisekimu. Konferencija džiaugėsi ne tik patys organizatoriai, bet ir kiti dėstytojai bei studentai. Tai juk puiki treniruotė prieš gynimus. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyvavusiems! Saugokime save, vieni kitus ir būkime sveiki!

JM2020 organizatoriai

GERIAUSIAS PRANEŠIMAS AGRONOMIJOS FAKULTETE:

Stasaitis Arnas „RINKOJE ESAMŲ FUNGICIDŲ, TURINČIŲ KARBOKSAMIDŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ PASĖLIUOSE“.

AGRONOMIJOS SEKCIJA
(specializacija – augalininkystė)
1 VIETA         Čepurna Gediminas „BIOLOGINIŲ PREPARATŲ POVEIKIS DIRVOŽEMIO AGROCHEMINĖMS SAVYBĖMS IR VASARINIŲ KVIEČIŲ DERLINGUMUI“
2 VIETA         Augys Rimvydas „BIOPREPARATŲ ĮTAKA VASARINIŲ KVIEČIŲ AGROCENOZEI“
3 VIETA         Ivoškevičius Rokas „SKIRTINGŲ ŽEMĖS DIRBIMO SISTEMŲ POVEIKIS PUPŲ PASĖLIUI“

AGRONOMIJOS SEKCIJA
(specializacija – augalų apsauga ir mityba)
1 VIETA         Stasaitis Arnas „RINKOJE ESAMŲ FUNGICIDŲ, TURINČIŲ KARBOKSAMIDŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ PASĖLIUOSE“
2 VIETA         Antanavičienė Gabrielė „DAUGIAFUNKCINIŲ (DAUGIANARIŲ) PASĖLIŲ PIKTŽOLĖTUMO PALYGINIMAS“
3 VIETA         Jomantaitė Birutė „SĖJOS LAIKO IR VEISLĖS ĮTAKA ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ PASĖLIO PRODUKTYVUMUI IR PIKTŽOLĖTUMUI“

AGROEKOSISTEMŲ SEKCIJA
1 VIETA         Rimkus Darius „SĖJOS LAIKO IR SĖKLOS NORMOS ĮTAKA ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ VYSTYMUISI BBCH 25-30 TARPSNIUI“
2 VIETA         Palubinskaitatė Nida „ORGANINIŲ MULČIŲ POVEIKIS VALGOMOJO BUROKĖLIO AGROCENOZEI“
3 VIETA         Zubrickis Valentinas „SKIRTINGO ŽEMĖS DIRBIMO POVEIKIS ŽIEMINIŲ RAPSŲ DIRVOŽEMIO SAVYBĖMS IR CO2 EMISIJAI“

AGROBIOTECHNOLOGIJŲ SEKCIJA
1 VIETA         Ieva Burbaitė „SINTETINIŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ POVEIKIS JURGINŲ (DAHLIA L.) PRIDĖTINIŲ PUMPURŲ FORMAVIMOSI DAŽNIUI“
2 VIETA         Gaudvilė Juodkaitė „CITOKININO BAP POVEIKIS CHLOROFITUI (CHLOROPHYTUM ORCHIDASTRUM LINDL.) IN VITRO“
3 VIETA         Justina Smeledytė „ANGLIES IR AZOTO ŠALTINIŲ OPTIMIZAVIMAS PAENIBACILLUS POLYMYXA BIOMASĖS GAMYBAI“

AUGALINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖS IR SAUGOS SEKCIJA
(nuolatinės studijos)
1 VIETA         Ivanauskaitė Darija „ETERINIŲ ALIEJŲ POVEIKIS TOKSIKOGENINIAMS MIKROSKOPINIAMS GRYBAMS“
2 VIETA         Stočkutė Ieva „KIETAFAZĖS FERMENTACIJOS ĮTAKA SIAURALAPIO GAUROMEČIO (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM L.HOLUB) LAPŲ KOKYBEI“
3 VIETA         Navašinskaitė Miglė „UOGŲ SULČIŲ, DŽIOVINTŲ IŠPURŠKIANT, SPALVA“

AUGALINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖS IR SAUGOS SEKCIJA
(ištęstinės studijos)
1 VIETA         Batutienė Miglė „FUNGICIDŲ LIKUČIŲ MAŽINIMO GALIMYBĖS APELSINUOSE“
2 VIETA         Domarkaitė Goda „BIOSTIMULIATORIŲ ĮTAKA BULVIŲ STIEBAGUMBIŲ SU SPALVOTU MINKŠTIMU KOKYBĖS RODIKLIAMS“
3 VIETA         Bunkevičiūtė Aistė „SAUSAINIŲ SU KAVOS TIRŠČIŲ PRIEDU FIZIKINĖS SAVYBĖS“

 

Konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2020“ akimirkos:

„Konferenciją pradedam žvaliai, su šiuolaikiniu aprangos kodu – gražus viršus ir patogi apačia – reprezentatyvu ir praktiška. Lai gera nuotaika lydi šią dieną Jus!“ Asist. dokt. Edvinas Misiukevičius

Pagrindiniai konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2020“ organizatoriai ir dalyviai

Agronomijos sekcija (specializacija – augalininkystė). Sekcijų vadovai/moderatoriai: asist. dokt. Edvinas Misiukevičius, j. m. d. dr. Vaida Steponavičienė

Agronomijos sekcija (specializacija – augalų apsauga ir mityba) Sekcijų vadovai/moderatoriai: dokt. Aušra Rudinskienė, doc. dr. Jolanta Sinkevičienė

Agroekosistemų sekcija. Sekcijų vadovai/moderatoriai: dokt. Rasa Kimbirauskienė, doc. dr. Aida Adamavičienė

Agrobiotechnologijų sekcija. Sekcijų vadovai/moderatoriai: lekt. dr. Ramunė Masienė, dokt. Neringa Juškevičiūtė

Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos sekcija (nuolatinės studijos). Sekcijų vadovai/moderatoriai: dokt. Aloyzas Velička, doc. dr. Jurgita Kulaitienė

Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos sekcija (ištęstinės studijos). Sekcijų vadovai/moderatoriai: lekt. dr. Nijolė Vaitkevičienė, dokt. Indrė Čechovičienė