Sveikiname sėkmingai apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doktorantą LAIMĮ BAUŠĄ sėkmingai apgynus Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją  tema:

,,NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS PRIEŠ RAPSŲ SĖKLŲ DERLIAUS NUĖMIMĄ IR JO METU“.

 

Mokslinis vadovas prof.  dr. Dainius Steponavičius