Tarp ŽŪA ir Alytaus kolegijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis atvers didesnes galimybes šio regiono gyventojams

Svarbiausias veiksnys, šiandien galintis lemti šalies regionų gyvybingumą ir plėtrą, yra žmogiškasis potencialas, t.y. tai, kiek regione gyvena verslių, išsilavinusių ir gebančių inovacijas kurti žmonių. Tokius specialistus darbui regionuose rengianti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, suprasdama bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje svarbą regionų plėtrai, žengė naują žingsnį į Pietų Lietuvą – tarp VDU ŽŪA ir Alytaus kolegijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, atverianti didesnes galimybes šio regiono gyventojams vietoje įgyti universitetinį išsilavinimą, studijas derinant su darbu, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą, kelti kvalifikaciją, vystyti su mokslininkų pagalba sukurtus verslus.

VDU ŽŪA įsipareigojo bendradarbiaujant su Alytaus kolegija organizuoti papildomąsias, magistrantūros studijas, specialistų tęstinį mokymą bei profesinės kvalifikacijos tobulinimą, teikti nemokamas konsultacijas šios kolegijos absolventams stojant į VDU ŽŪA. Taip pat bus sudarytos  sąlygos kolegijos dėstytojams tobulinti dalykinę kvalifikaciją, teikiama metodinė parama, suteiktos sąlygos naudotis akademijos laboratorine įranga.

VDU ŽŪA keisis informacija apie galimybes dalyvauti mokslo taikomųjų tyrimų, studijų  mainų ir kitose nacionalinėse bei tarptautinėse programose, bendrai rengti ir vykdyti projektus, skirtus regiono ekonominei ir socialinei plėtrai. Kolegijos studentai galės atlikti praktinius darbus arba vykdyti kitą tiriamąją veiklą akademijos laboratorijose.

Bendradarbiavimo sutartį pasirašiusio VDU ŽŪA kanclerio prof. dr. Antano Maziliausko teigimu, socialinė partnerystė ir dialogas yra geriausios priemonės derinti universiteto ir kolegijos veiklą, sprendžiant regionų švietimo, studijų plėtojimo problemas.

VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė prof. Astrida Miceikienė pastebi, kad sutartimi sutvirtintas bendradarbiavimas leis kryptingiau ir efektyviau įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą regiono žmonėms, užtikrinti studijų tęstinumą kolegijos studentams, taip pat vystyti  universiteto ir kolegijos dėstytojų mokslinio bendradarbiavimo galimybes ir mokslinio pažinimo sritis, rengti bendrus projektus, orientuotis į regiono ekonominių, socialinių problemų sprendimą.

Bendradarbiavimo su VDU ŽŪA sutartį pasirašęs Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotojas strateginėms partnerystėms Sigitas Naruševičius taip pat neabejoja šios partnerystės nauda: kolegijos studentai turės galimybę tęsti magistrantūros studijas Žemės ūkio akademijoje palankiomis sąlygomis, o dėstytojai   – bendradarbiauti su kolegomis  studijų, mokslo srityse, dalyvauti mokslinės konferencijose, projektinėje veikloje, rengti bendras mokslo publikacijas.

Bendradarbiaujant bus siekiama, kad vyktų studijų tęstinumas – Alytaus kolegija būsimiems studentams galės pasiūlyti atitinkamas bakalauro studijų programas  o VDU ŽŪA – magistro studijas.

VDU ŽŪA šiuo metu vykdo 20 įvairių magistrantūros studijų programų – apskaitos ir finansų, verslo logistikos, transporto mašinų inžinerijos, tvariosios energetikos, žemės ūkio inžinerijos ir vadybos, žemės ūkio verslo vadybos, agronomijos, augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos, taikomosios ekologijos, žemėtvarkos ir kt. Dalis jų jau kitą rudenį startuos ir Alytuje.