Tarptautinė ekspertų diskusija apie inovacijų sklaidą europiniame lygmenyje

Lapkričio 19 – 20 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje ( VDU ŽŪA) vyko Lietuvoje pirmą kartą organizuotas tokio pobūdžio svarbus tarptautinis renginys – Žemės ūkio mokslinių tyrimų nuolatinio komiteto (SCAR) susitikimas. Šis komitetas analizuoja ir pateikia išvadas Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (AKIS) klausimais. Renginio  organizatoriai – VDU ŽŪA ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT). Susitikime dalyvavo kelios dešimtys delegatų  – ministerijų, žemdirbių konsultavimo tarnybų, mokslo įstaigų atstovų – iš įvairių Europos Sąjungos šalių. Daugelis svečių Lietuvoje lankėsi pirmą kartą, todėl jiems buvo ypač įdomu susipažinti su mūsų šalies žemės ūkiu bei sužinoti, kaip ūkininkus pasiekia naujausios žinios ir inovacijos.

SCAR AKIS narių sąraše – nacionalinių žemės ūkio ministerijų, mokslo ir konsultavimo įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. SCAR AKIS posėdžiuose Lietuvai atstovauja Žemės ūkio ministerijos specialistai, VDU ŽŪA mokslininkai, LŽŪKT konsultantai.

VDU ŽŪA kancleris prof. Antanas Maziliauskas, atidarydamas renginį,  akcentavo, kad tokie tarptautiniai susitikimai labai naudingi visoms šalims,  nes jie leidžia ne tik pasidalyti patirtimi, bet ir apibrėžti strategiją, kaip naujos žinios ir kitos inovacijos pasieks ūkius artimiausioje ateityje.

Pastebėtina tai, kad visi SCAR AKIS nariai dirba neatlygintinai. Du tris kartus per metus jie renkasi vienoje iš valstybių dienos ar dviejų dienų trukmės posėdžiams ir diskutuoja apie SCAR tuo metu (metams ar pusantrų) skirtą mandatą – užduotį ir pateikia tuo klausimu savo nuomonę. Lietuvoje vykusio susitikimo metu SCAR AKIS nariai supažindinti su baigiamo įgyvendinti EIP projekto „Inovacijų vartai“ rezultatais. Antrąją  renginio dieną jie lankėsi Šakių r. ūkininkų Romos ir Arvydo Mockaičių pienininkystės ūkyje bei susipažino su LŽŪKT Šakių r. biuro veikla, išgirdo, kaip Lietuvos ūkininkai bendradarbiauja su konsultantais bei kaip ūkiuose diegiamos naujovės.

Prie Europos Komisijos Generalinio žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato (DG AGRI) Žemės ūkio mokslinių tyrimų nuolatinis komitetas (SCAR) įsteigtas 2010 m.

Šio komiteto tikslas – prisidėti prie mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų programų plėtros, skatinti interaktyvų inovacijų modelį, teikti įžvalgas ir rekomendacijas dėl mokslinių tyrimų prieinamumo praktikai. SCAR AKIS įvairiais aspektais nagrinėja ir bando siūlyti sprendimus, kurie padėtų greičiau ir pigiau diegti inovacijas žemės ūkio gamyboje, teikti kokybiškesnes paslaugas agrosektoriui.

VDU ŽŪA vykusio susitikimo pagrindinė tema buvo tvarumas ir produktyvumas. LŽŪKT Inovacijų paramos tarnybos vadovė Gintarė Kučinskienė pristatė EIP OG projektą „Inovacijų vartai“. Tai – žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų plėtros ir jų demonstravimo centras.

„Svarbus vaidmuo įgyvendinant BŽŪP po 2020 m. teks nepriklausomiems konsultantams. Siekdamos, kad konsultavimas būtų kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės narės turės įtraukti konsultantus į AKIS (žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemas, lietuviškai dar vadinama ŽŪŽIS), kad šie galėtų teikti naujausią moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagrįstą technologijų ir mokslo sričių informaciją. Toks konsultavimo paslaugų gerinimas yra ambicingas iššūkis ne tik mums, bet ir kitoms ES šalių konsultavimo tarnyboms. Todėl keistis darbo patirtimi SCAR AKIS posėdžiuose yra labai naudinga“, – kalbėjo G. Kučinskienė.

Naujos ES teisės aktų nuostatos gali atsirasti tik po diskusijų. Todėl  įvairūs siūlymai ar rekomendacijos yra intensyviai svarstomi, apie juos diskutuojama įvairiuose tarptautiniuose komitetuose, darbo grupėse ir pan. Šiuo metu įvairiais aspektais aktyviai aptarinėjama Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) po 2020 m. Daugeliui žemdirbių BŽŪP stereotipiškai labiau siejasi su tiesioginėmis išmokomis, kaimo plėtros programa. O ES politikos formuotojams BŽŪP yra dokumentas, kuriame svarbu matyti, apibrėžti ir nustatyti, kaip naujos žinios ir kitos inovacijos pasieks ūkius. LŽŪKT direktoriaus dr. Edvardo Makelio pastebėjimu, dėl skaitmenizacijos ir kitų naujovių informacijos ir komunikavimo greičiai pastebimai padidėjo. Naujos žinios ir inovacijos ūkius pasiekia ne tik per konsultantus, bet ir per mokslininkus, agroverslo įmones. Be to, inovacijos gimsta ne tik moksle, jos nėra linijinės, o interaktyvios: naujovę gali sukurti mokslas, bet taip pat ir verslas ar net pats ūkininkas.

 „Dalyvauti šiuose komiteto susitikimuose yra labai naudinga, nes galima sužinoti gausybę naujos informacijos.Tai – vienas būdų pateikti ir savo turimas mintis, pasidalyti savo turima patirtimi arba pagilinti suvokimą,  kokie bus keliami reikalavimai būsimame programavimo periode“, – teigė E. Makelis.