TARYBOS POSĖDIS

Gerb. Fakulteto tarybos nariai,

kviečiu į fakulteto tarybos posėdį, kuris vyks lapkričio 13 d. (trečiadienį) 14.30 val.
Darbotvarkė pridedama.
Į posėdį kviečiami visi fakulteto bendruomenės nariai.

Pagarbiai
BPF tarybos pirmininkė Daiva Makutėnienė

 Darbotvarkė

Teikimas dėl KTV programos atnaujinimo 

Kultūros ir turizmo vadybos programos aprašas